Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Brief aan onze donatoren, December 2018


 


Waarom een gift aan Volk in Nood de moeite loont. En iets over #Marrakesh.


Als we dit brief schrijven woedt de discussie over de Marrakesh verklaring. Moet de regering deze verklaring ondertekenen en vrije migratie in de wereld omarmen? Of moeten we controle houden over wie we tot onze Vlaamse samenleving toelaten? Elk redelijk mens weet dat gastvrijheid grenzen heeft. Je kan niet alle miserie van de wereld leningen. Als de Marrakesh verklaring rechters de mogelijkheid geeft onze grenzen open te wrikken is ondertekenen geen goed idee. Mensen in nood helpen mag geen zelfvernietigende dwang worden.

Ja. Een eerlijk mens probeert wie het moeilijk heeft -waar mogelijk- te helpen. Niet uit schuldgevoel zoals de NGO-wereld dat zo gaarne promoot. Maar vanuit de wil te werken aan een betere wereld. Dat is wat onze Volk in Nood vrijwilligers motiveert. Dat maakt hen tot hulpverleners. En hun overtuiging dat elk volk -ook het Vlaamse- recht heeft eigen toekomst te bepalen maakt tenslotte van Volk in Nood een Vlaamsgezinde ontwikkelingsorganisatie.

Administratiekost minder dan 0.4%
Wij zijn geen grote speler in de belgische ontwikkelingssamenwerking. We willen dat ook niet zijn. Grote organisaties raken verslaafd aan steeds groeiende omzet en hun “professionele” fondsenwervingsmethodes eindigen steevast in leugens ten aanzien van het geefpubliek. Hun logge administratie en duur directiekader drijven de administratiekost op zodat maar weinig geld rest voor echt humanitair werk. Die weg wil Volk in Nood niet gaan. Onze administratiekost overstijgt de 0,4% op de gift niet. Uit respect. Voor de noodlijdenden én voor u, de donor. Wij werken slechts met onbetaalde vrijwilligers. En zo hoort het ook.
Schaadt onze gewilde kleinschaligheid de resultaten niet? Als je elke euro uit donatie drie maal moet omdraaien wordt humanitair werk er niet gemakkelijker op. Maar onze resultaten mogen worden gezien.

Familieplanning en alfabetisering
In 2018 vonden andermaal duizenden Nigerese plattelandsvrouwen door onze sensibiliseringscampagne de weg naar familieplanning met gebruik van moderne anticonceptiva. Daarmee werkt Volk in Nood samen met lokale partners en 400 plaatselijke vrijwilligsters aan een oplossing voor dat éne fundamentele Afrikaanse probleem dat zowel de ondervoeding in Afrika als de migratiedruk op Europa verklaart: een te sterk stijgende bevolking. De gemiddelde Nigerese vrouw heeft zeven kinderen. Dat is in zo’n straatarm land waanzin. Ook bij onze alfabetiseringscampagne voor 150 vrouwen in ruraal Niger legden we nadruk op voortplantingsgezonheidszorg, op familieplanning en op de gevaren van een te vroeg huwelijk. Ja, dat is langzaam basiswerk. Maar in onze werkdistricten merk je wel hoopgevende vooruitgang.

Studiefonds levert arts af
In Sri Lanka leverde het Volk in Nood studiefonds voor meisjes uit arme gezinnen ook dit jaar afgestudeerden aan de arbeidsmarkt, waaronder andermaal een arts. Evenzoveel jonge mensen die ontsnapten aan de armoede en die nu zelf, met een behoorlijk betaalde baan hun weg in het leven zullen maken.

Mooie projecten met tastbaar resultaat. Maar alléén mogelijk met steun van de Vlaamse burger. Wij zorgen ervoor dat wat u schenkt een verschil maakt. Voor een plattelandsvrouw in Niger. Voor een jongstudente uit een arm gezin in Sri Lanka. Het volledige bedrag van uw gift gaat naar diegenen waarvoor u het bedoelde, naar mensen dus die het moeilijk hebben. Daarvoor staan wij garant.

Bij giften vanaf 40€ geeft Volk in Nood u een fiscaal attest. Niet aarzelen. Doen!

Ook namens onze vrijwilligers en beneficianten wensen wij uzelf, familie en vrienden een vredevolle Kerst.

Aalst, december 2018
Agnes Borms, Jaklien Eertmans

Een gift aan Volk in Nood? Klik hier.
 
laatst aangepast op 09-12-18 © Volki in Nood vzw