Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

VOLK IN NOOD 2020


 

Deze brief geeft u een kijk op de humanitaire activiteiten van Volk in Nood vzw. Voor ons is het belangrijk dat u weet hoe we donaties voor het goede doel besteden. Maar voor we berichten uit Sri lanka en Niger iets over corona in Vlaanderen.

De covid pandemie treft elk van ons, al was het maar door de wirwar van maatregelen en verplichtingen die virologen en belgische politici op de bevolking loslaten.


Als corona iets bewees is het wel dat het belgisch niveau niet in staat is de gezondheid en veiligheid van de Vlaamse burgers te vrijwaren. We zijn de pandemie ingegaan zonder beschermingsmateriaal en met gebrekkige testcapaciteit. De belgische politiek bleef de bevolking maandenlang voorliegen over het nut van mondmaskers. En zelfs nu nog is er in belgië een tekort aan covid testmateriaal. De gevolgen zijn gekend. Duizenden mensen -zoals mijn hoogbejaarde zus- stierven in verplichte eenzaamheid in een woonzorgcentrum. Dat is de factuur van het  belgisch corona wanbeleid.

En hadden belgische politici geen daadkracht om de burger tegen ziekte te beschermen, dan reserveerden ze wel postjes in een nieuwe regering. Een regering met Vlaamse minderheid waar de twee grootste Vlaamse partijen werden buitengesloten. Vlamingen, die in belgië de meeste belastingen betalen en er de meerderheid zijn hebben niets te zeggen over hoe belgië hen bestuurt.

De Vlaamse bevolking nam z'n verantwoordelijkheid wél in de pandemie. De besmettingsgraad in het Vlaams Gewest -beduidend lager dan in Brussel en Wallonië- toont dat. En ook de beslissing van de Vlaamse regering ondanks belgische tegenstand corona-sneltesten in te zetten zal een doorbraak betekenen in de strijd tegen de besmetting. Zeker weten.

Laat u niets aannaaien. De belgische regering hoopt dat u bij de volgende verkiezingen het corona-leed zal vergeten zijn. Doe dat niet. Wie niet kiest voor meer Vlaanderen en minder belgië zorgt ervoor dat zijn kinderen en kleinkinderen ook slecht worden bestuurd. Dit moet stoppen. De prijs die Vlaanderen betaalt voor belgië is echt te hoog.

Sri Lanka


Foto :
"Tamil jongstudente uit de thee plantage regio Deniyaya."

2020 was geen gemakkelijk jaar. Toch slaagden Volk in Nood en lokale partner er in de kinderen en jongstudenten van ons studiefonds continuïteit en perspectief te geven. De corona pandemie veroorzaakt in Sri Lanka hoge werkloosheid onder andere in de textielindustrie en nogal wat ouders van onze jongstudenten verloren hun baan. Deze gezinnen komen we tegemoet met voedselhulp, vijftien gezinnen deden op deze dienst beroep. Sinds enkele jaren biedt Volk in Nood tientallen kinderen uit het Mattara-Dickwella district na-schoolse opvang in een Childrens Club. Het gaat hier om sociale- en leeractiviteiten in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Steeds meer vinden drugs en criminaliteit de weg naar het rurale Dickwella, het is zaak de kinderen uit de greep van straatbendes te houden. Door de Sri Lankaanse lockdown moest onze lokale partner de opvang vervangen door huisbezoeken, arbeidsintensief, maar noodzakelijk. De groepsbijeenkomsten kunnen weldra hervat worden.

 In de regio Deniyaya bereiden we oprichting van een tweede kinderclub voor gericht op kinderen uit Tamilgezinnen die talrijk zijn in deze regio als arbeiders in de thee plantages. Tamils zijn in Sri Lanka een vervolgde en verarmde minderheid zeker sinds de mislukte onafhankelijkheidsopstand van de noordelijke Tamils enkele jaren terug.

De lessen Engels en computer en de algemene leerondersteuning, ook financieel van de 40 beursstudenten werd  in 2020 doorgezet. De groep bestaat uit jongstudenten uit armere gezinnen in de regio's Mattara en Kallutara. Drie studenten vatten nog dit jaar hogere studies aan. Vier studenten beëindigden hun studies met succes en vonden een baan waaronder een arts en een technisch ingenieur. In 2021 wordt de groep beursstudenten uitgebreid met 10 leerlingen uit de regio Deniyaya, ook hier overwegend kinderen uit Tamilgezinnen. Het merendeel van de beursstudenten zijn nog steeds meisjes. Een bewuste keuze omdat zij nog zwaarder door armoede worden geraakt. Indien zij geen vooruitzicht hebben op een baan is de kans niet gering dat ze -te jong- worden uitgehuwelijkt en hun verdere leven in armoede moeten slijten.


Foto :
"Volk in Nood zorgde voor drinkwater in 12 basisscholen, regio Mattara, Sri Lanka"

Volk in Nood leverde ook 12 watercontainers aan scholen in het district Mattara. De watervoorziening is er op piekmomenten gebrekkig en leerlingen moeten het een hele schooldag zonder zuiver water stellen wat in een tropisch klimaat, en al zeker in corona tijden geen aanvaardbare toestand is. De watercontainers kunnen nu 's nachts worden aangevuld voor gebruik overdag. Een eenvoudige en relatief goedkope oplossing.

Onze lokale partner in Sri Lanka kweet zich in deze moeilijke tijden uitstekend van zijn taak. Wij feliciteren alle oud-student- vrijwilligers van deze groep voor hun inzet en professionalisme.

Niger

In onze vorige brief hadden we het over de moeilijke situatie in Niger. Onze interventiezone tussen Mali en Nigeria wordt nog steeds geplaagd door zwaar banditisme en aanslagen van Boko Haram, een terreurorganisatie van Islamfanatici die hoopt Niger met geweld te destabiliseren. De bevolking staat afkerig tegen deze terreurorganisatie. Dit is importterrorisme waaronder de Nigerese plattelandsbevolking zwaar te lijden heeft.

Maar humanitair  veldwerk wordt door deze voortdurende dreiging wel heel moeilijk en we beperkten onze activiteiten in 2020 tot het afhandelen en opvolgen van de lopende projecten: alfabetisering van een groep plattelandsvrouwen, promotie van familieplanning met gebruik van moderne voorbehoedsmiddelen, promotie van voortplantingsgezondheidszorg en een project voor het herstel van door erosie gedegradeerd landbouwland.

Ook voerden we de opleiding van onze Nigerese staf en vrijwilligers op. De organisatie staat nu op een dusdanig niveau dat we ze veilig in Nigerese handen kunnen laten. De werking in Niger genereert eigen inkomsten en doet zelfstandig projectvoorstellen aan internationale en nationale donors. 

Goede ontwikkelingssamenwerking maakt zichzelf op termijn overbodig. Het is zaak Nigerezen te leren zelfstandig de humanitaire problemen van hun land aan te pakken. Als alles verloopt zoals gepland wordt onze werking in Niger verzelfstandigd tot een autonome lokale partner einde 2020. Snijden we alle banden los, neen, natuurlijk niet. Volk in Nood blijft de organisatie in Niger met raad en daad bijstaan en zal eventuele projecten in Niger via deze organisatie voeren. Wij wensen onze Nigerese kameraden alvast succes bij de verdere uitbouw van deze humanitaire onderneming.

Geachte donor, nogmaals dank voor uw bijdrage. Namens onze jongstudenten in Sri Lanka en namens de duizenden Nigerese vrouwen die we de weg toonden naar een veiliger moederschap in vrije keuze.

We wensen u, uw familie en vrienden een goede gezondheid. Tot weldra in onze kerstbrief.
Vriendelijke groet,

Aalst, november 2020

Jaklien Eertmans           Agnes Bprmslaatst aangepast op 08-11-20 © Volki in Nood vzw