Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

EINDEJAARSBRIEF 2020


 

Geachte,

 

We beginnen de eindejaarsbrief met goed nieuws. Vorig jaar draaide Volk in nood VZW een administratiekost van amper 0,14% en alles wijst  er op dat we ook dit jaar afsluiten met een even lage score. Zo weet u dat uw volledige gift wordt aangewend voor humanitaire projecten. Wat u doneert komt uitsluitend die noodlijdenden ten goede die u wilde steunen.


Jongstudente graad 5 Volk in Nood studiefondsFoto : "Chetana, jongstudente graad 5, Volk in Nood studiefonds."

We kennen géén Ngo’s die ons dat nadoen. Die ruilden reeds lang voluntariaat voor dik betaalde directeurs in sjieke kantoren. Niet zo Volk in Nood. Wij blijven bewust een vrijwilligersvereniging. Het is de enige manier om de administratiekost aan banden te houden. Ontwikkelingssamenwerking kan slechts met respect. Respect voor die mensen die je helpt. En respect voor de donor die dat mogelijk maakt.

Overigens is er nog meer goed nieuws. De aftrekbaarheid van uw gift (vanaf 40 €) werd van 45% tot 60% verhoogd, alvast voor giften gedaan in 2020. Een gift van 40 € kost u dus dit jaar slechts 16€. Voor één keer viert de belgische overheid de teugels voor de Vlaamse belastingbetaler.

Onze plannen voor 2021 bevatten geen verrassingen. In Sri Lanka houden we de koers aan. Uitbreiding van onze leerondersteuning voor meisjes uit arme gezinnen in de regio Mattara en Kallutara en opname in het studiefonds van 10 Tamilkinderen uit Deniyaya. Tamils, omdat die in Sri Lanka een vervolgde minderheid zijn en nog steeds overwegend meisjes omdat die er zonder diploma in Sri Lanka het ergste aan toe zijn. Dwanghuwelijken of een slecht betaalde baan in een textiel sweatshop zijn hun lot. Evenzoveel talent dat verloren gaat in blijvende armoede.

De families van onze jongstudenten worden hard getroffen door de corona-pandemie. De economie in Sri Lanka krijgt harde klappen en vooral jobs voor laaggeschoolden, armen dus, gaan verloren. Het ziet er naar uit dat we onze voedselhulp aan studenten en hun familie nog een eind in 2021 versterkt zullen moeten doorzetten. En helaas stijgt ook de straatcriminaliteit. De kinderclubs in Mattara en Dickwella waar we kinderen naschoolse opvang bieden in een veilige omgeving blijven nodig.

Als u dit schrijven ontvangt is onze lokale partner in Niger verzelfstandigd. Een bekroning van het harde werk die onze Nigerese medewerkers in de projecten investeerden. Het doel van ontwikkelingssamenwerking is de bevolking tot zelfhulp op te leiden. Onze lokale partner genereert nu zelf middelen om eigen projecten te voeren, in 2021 zal de organisatie verdere opvolging organiseren voor de alfabetiseringsprojecten van plattelandsvrouwen en de promotiecampagnes voor familieplanning met gebruik van moderne anticonceptiva. Een noodzaak in een land waar een kind op tien voor het vijfde levensjaar sterft.

Volk in Nood biedt u de gelegenheid wat te doen voor een betere wereld. een wereld waarin kinderen uit arme gezinnen een diploma kunnen bemachtigen om zo uit de armoede te ontsnappen met een eerlijk verloonde job. Een wereld ook waar een Afrikaanse plattelandsvrouw vrij kan kiezen voor moederschap. Onze projecten maken voor wie we helpen het verschil tussen uitzichtloze armoede en hoop op een betere toekomst. Maar zonder uw hulp -hoe bescheiden ook- zijn onze vrijwilligers machteloos. Daarom, ook namens onze beneficianten oprecht dank.

Volk in Nood wenst uzelf en elkeen die u in het hart sluit een vredevolle kerst en een voorspoedig 2021 in goede gezondheid.

 

Met Vlaamse groet, namens Volk in Nood, Aalst 7/12/2020


Agnes Borms                                                          Jaklien Eertmans

VOLK IN NOOD 2020


 

Deze brief geeft u een kijk op de humanitaire activiteiten van Volk in Nood vzw. Voor ons is het belangrijk dat u weet hoe we donaties voor het goede doel besteden. Maar voor we berichten uit Sri lanka en Niger iets over corona in Vlaanderen.

De covid pandemie treft elk van ons, al was het maar door de wirwar van maatregelen en verplichtingen die virologen en belgische politici op de bevolking loslaten.


Als corona iets bewees is het wel dat het belgisch niveau niet in staat is de gezondheid en veiligheid van de Vlaamse burgers te vrijwaren. We zijn de pandemie ingegaan zonder beschermingsmateriaal en met gebrekkige testcapaciteit. De belgische politiek bleef de bevolking maandenlang voorliegen over het nut van mondmaskers. En zelfs nu nog is er in belgië een tekort aan covid testmateriaal. De gevolgen zijn gekend. Duizenden mensen -zoals mijn hoogbejaarde zus- stierven in verplichte eenzaamheid in een woonzorgcentrum. Dat is de factuur van het  belgisch corona wanbeleid.

En hadden belgische politici geen daadkracht om de burger tegen ziekte te beschermen, dan reserveerden ze wel postjes in een nieuwe regering. Een regering met Vlaamse minderheid waar de twee grootste Vlaamse partijen werden buitengesloten. Vlamingen, die in belgië de meeste belastingen betalen en er de meerderheid zijn hebben niets te zeggen over hoe belgië hen bestuurt.

De Vlaamse bevolking nam z'n verantwoordelijkheid wél in de pandemie. De besmettingsgraad in het Vlaams Gewest -beduidend lager dan in Brussel en Wallonië- toont dat. En ook de beslissing van de Vlaamse regering ondanks belgische tegenstand corona-sneltesten in te zetten zal een doorbraak betekenen in de strijd tegen de besmetting. Zeker weten.

Laat u niets aannaaien. De belgische regering hoopt dat u bij de volgende verkiezingen het corona-leed zal vergeten zijn. Doe dat niet. Wie niet kiest voor meer Vlaanderen en minder belgië zorgt ervoor dat zijn kinderen en kleinkinderen ook slecht worden bestuurd. Dit moet stoppen. De prijs die Vlaanderen betaalt voor belgië is echt te hoog.

Sri Lanka


Foto :
"Tamil jongstudente uit de thee plantage regio Deniyaya."

2020 was geen gemakkelijk jaar. Toch slaagden Volk in Nood en lokale partner er in de kinderen en jongstudenten van ons studiefonds continuïteit en perspectief te geven. De corona pandemie veroorzaakt in Sri Lanka hoge werkloosheid onder andere in de textielindustrie en nogal wat ouders van onze jongstudenten verloren hun baan. Deze gezinnen komen we tegemoet met voedselhulp, vijftien gezinnen deden op deze dienst beroep. Sinds enkele jaren biedt Volk in Nood tientallen kinderen uit het Mattara-Dickwella district na-schoolse opvang in een Childrens Club. Het gaat hier om sociale- en leeractiviteiten in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Steeds meer vinden drugs en criminaliteit de weg naar het rurale Dickwella, het is zaak de kinderen uit de greep van straatbendes te houden. Door de Sri Lankaanse lockdown moest onze lokale partner de opvang vervangen door huisbezoeken, arbeidsintensief, maar noodzakelijk. De groepsbijeenkomsten kunnen weldra hervat worden.

 In de regio Deniyaya bereiden we oprichting van een tweede kinderclub voor gericht op kinderen uit Tamilgezinnen die talrijk zijn in deze regio als arbeiders in de thee plantages. Tamils zijn in Sri Lanka een vervolgde en verarmde minderheid zeker sinds de mislukte onafhankelijkheidsopstand van de noordelijke Tamils enkele jaren terug.

De lessen Engels en computer en de algemene leerondersteuning, ook financieel van de 40 beursstudenten werd  in 2020 doorgezet. De groep bestaat uit jongstudenten uit armere gezinnen in de regio's Mattara en Kallutara. Drie studenten vatten nog dit jaar hogere studies aan. Vier studenten beëindigden hun studies met succes en vonden een baan waaronder een arts en een technisch ingenieur. In 2021 wordt de groep beursstudenten uitgebreid met 10 leerlingen uit de regio Deniyaya, ook hier overwegend kinderen uit Tamilgezinnen. Het merendeel van de beursstudenten zijn nog steeds meisjes. Een bewuste keuze omdat zij nog zwaarder door armoede worden geraakt. Indien zij geen vooruitzicht hebben op een baan is de kans niet gering dat ze -te jong- worden uitgehuwelijkt en hun verdere leven in armoede moeten slijten.


Foto :
"Volk in Nood zorgde voor drinkwater in 12 basisscholen, regio Mattara, Sri Lanka"

Volk in Nood leverde ook 12 watercontainers aan scholen in het district Mattara. De watervoorziening is er op piekmomenten gebrekkig en leerlingen moeten het een hele schooldag zonder zuiver water stellen wat in een tropisch klimaat, en al zeker in corona tijden geen aanvaardbare toestand is. De watercontainers kunnen nu 's nachts worden aangevuld voor gebruik overdag. Een eenvoudige en relatief goedkope oplossing.

Onze lokale partner in Sri Lanka kweet zich in deze moeilijke tijden uitstekend van zijn taak. Wij feliciteren alle oud-student- vrijwilligers van deze groep voor hun inzet en professionalisme.

Niger

In onze vorige brief hadden we het over de moeilijke situatie in Niger. Onze interventiezone tussen Mali en Nigeria wordt nog steeds geplaagd door zwaar banditisme en aanslagen van Boko Haram, een terreurorganisatie van Islamfanatici die hoopt Niger met geweld te destabiliseren. De bevolking staat afkerig tegen deze terreurorganisatie. Dit is importterrorisme waaronder de Nigerese plattelandsbevolking zwaar te lijden heeft.

Maar humanitair  veldwerk wordt door deze voortdurende dreiging wel heel moeilijk en we beperkten onze activiteiten in 2020 tot het afhandelen en opvolgen van de lopende projecten: alfabetisering van een groep plattelandsvrouwen, promotie van familieplanning met gebruik van moderne voorbehoedsmiddelen, promotie van voortplantingsgezondheidszorg en een project voor het herstel van door erosie gedegradeerd landbouwland.

Ook voerden we de opleiding van onze Nigerese staf en vrijwilligers op. De organisatie staat nu op een dusdanig niveau dat we ze veilig in Nigerese handen kunnen laten. De werking in Niger genereert eigen inkomsten en doet zelfstandig projectvoorstellen aan internationale en nationale donors. 

Goede ontwikkelingssamenwerking maakt zichzelf op termijn overbodig. Het is zaak Nigerezen te leren zelfstandig de humanitaire problemen van hun land aan te pakken. Als alles verloopt zoals gepland wordt onze werking in Niger verzelfstandigd tot een autonome lokale partner einde 2020. Snijden we alle banden los, neen, natuurlijk niet. Volk in Nood blijft de organisatie in Niger met raad en daad bijstaan en zal eventuele projecten in Niger via deze organisatie voeren. Wij wensen onze Nigerese kameraden alvast succes bij de verdere uitbouw van deze humanitaire onderneming.

Geachte donor, nogmaals dank voor uw bijdrage. Namens onze jongstudenten in Sri Lanka en namens de duizenden Nigerese vrouwen die we de weg toonden naar een veiliger moederschap in vrije keuze.

We wensen u, uw familie en vrienden een goede gezondheid. Tot weldra in onze kerstbrief.
Vriendelijke groet,

Aalst, november 2020

Jaklien Eertmans           Agnes Bprmslaatst aangepast op 21-12-20 © Volki in Nood vzw