Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Hilde TasVolk in Nood meldt met droefheid het overlijden van Hilde Tas, stichtend lid en bestuurslid van onze vereniging. Ons oprecht bijleed aan haar zoon Koen, zijn echtgenote DŤsirťe en kinderen Felicia en Julia.

Hilde was een bezielend medewerkster van Volk in Nood. Wij zullen haar missen. Als onvoorwaardelijk Vlaamsnationalist, als humanitair en als vriendin met wie we lief en leed deelden.

De familie organiseert een herdenkingsplechtigheid te Tienen, zaal De Brug, Oude Vestenstraat 6 op dinsdag 27 juni om 19:00. Je kan Hilde ook een laatste groet brengen op maandag 26 juni van 18:00 tot 20:00 in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen.

Vaarwel, Hilde. Het was mooi en eervol met jou te strijden voor een vrij Vlaanderen en een betere wereld.

Agnes Borms,
Dries Muylaert,
Hans Van Mulders,

Volk in Nood vzw

Rouwadres :
Volk in Nood vzw
Heidebosstraat 34
9310 Aalst


Tienen, Aalst, 21 juni 2017
Volk in Nood in 2016


Volk in Nood sloot het boekjaar 2016 af met een administratiekost van 0,3%. Van elke gift werd 99,7% voor ontwikkelingssamenwerking gebruikt, bedrag dat dus de noodlijdenden in onze werkgebieden ten goede kwam. Een puike prestatie. Alleen mogelijk omdat Volk in Nood louter met onbetaalde vrijwilligers werkt. Geen van onze Vlaamse medewerkers ontvangt een loon.

Sri Lanka: studiefonds geeft meisjes een toekomst.

In Sri Lanka bouwen we met onze plaatselijke partner verder aan het studiefonds voor meisjes uit sociaal zwakke gezinnen. Het fonds ondersteunt nu meer dan 130 kinderen. Niet alleen met studiebetoelaging, maar ook met lessen Engels en informatica in eigen beheer en met buitenschoolse opvang op het platteland.


Steeds meer leerlingen stromen door naar universitair onderwijs. De cyclus beroepsgericht volwassenenonderwijs die we vier jaar geleden startten voor de ouders van onze leerlingen mondde uit in de oprichting van 25 familiebedrijfjes en in 2016 werden alle microleningen die onze lokale partner daartoe verstrekte probleemloos terugbetaald. Onze lokale partner wordt ook versterkt door oud-leerlingen die zich als vrijwillige medewerksters verdienstelijk maken.
In Sri Lanka zet Volk in Nood in op zelfhulp. Door studie ontsnappen meisjes en jonge vrouwen aan armoede, gedwongen huwelijk en aan een uitzichtloos bestaan. Een diploma opent voor hen de deur naar een eerlijk betaalde baan en zo naar een menswaardige toekomst.

Niger: familieplanning en strijd tegen honger.

Het Afrikaanse Niger is een der armste landen. 80% van de bevolking is er actief in overlevingslandbouw. De Nigerese vrouw heeft gemiddeld 7 kinderen. Te veel dus. Het kwetsbare landbouwland kan de steeds stijgende bevolkingsdruk niet aan wat leidt tot regelmatige misoogst en algehele ondervoeding of zelfs hongersnood. Volk in Nood en zijn Nigerese partner zetten dan ook volop in op voedselveiligheid en familieplanning. In 2016 namen we in het district Madaoua 8800 zwangere en lacterende vrouwen en 11800 kinderen jonger dan 5 op in voedselprogrammaís. De dagelijkse aanwezigheid van de medische teams van onze lokale partner in honderden plattelandsdorpen maken een juiste en tijdige analyse mogelijk. Deze actie liep in samenwerking met de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties en was ook in 2016 levensreddend voor honderden kinderen en moeders.
Een opmerkelijk resultaat brachten de inspanningen familieplanning. In Dosso-Tillaberi en Maradi-Zinder gaven we 1840 plattelandsvrouwen een 5-daagse opleiding voortplantingsgezondheidszorg. Deze vrouwen organiseerden in hun dorpen maandelijkse infosessies over de noodzaak van geboortebeperking. Voorlopige cijfers tonen aan dat binnen het werkgebied 14400 vrouwen zo overschakelden op familieplanning met gebruik van moderne voorbehoedsmiddelen. Een meer dan bemoedigend cijfer en een hart onder de riem van onze plaatselijke partner.
In 2017 wordt de campagne familieplanning dan ook onverminderd doorgezet. Tevens in 2017 start Volk in Nood een alfabetiseringsproject voor plattelandsvrouwen en legt het een waterput en waterleidingen aan in de plattelandsgemeente Guecheme.

Dat alles was en is slechts mogelijk middels de steun van de Vlaamse bevolking. Namens onze beneficianten in Niger en Sri Lanka oprecht dank!

Vlaanderen en de wereld ten dienste!

Volk in Nood, juni 2017
Studentes studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka op de bres.


Sri Lanka werd recent getroffen door hevige regenval en zware overstromingen. Er vielen honderden dodelijke slachtoffers, duizenden families zijn dakloos.
Vooral Mattara en Kallutara, de werkgebieden van onze plaatselijke partner, de Flanders Sri Lanka Friendship Society kregen het zwaar te verduren. Ouders en studentes van onze lokale partner staken meteen de handen uit de mouwen en organiseerden de plaatselijke solidariteit. Meer dan vijfhonderd voedselpakketten werden samengesteld en in de getroffen buurdorpen gedistribueerd. Volk in Nood waardeert de inspanningen van de studentes en hun families zeer. Deze hulpactie wordt op touw gezet door vrijwilligers die het zelf echt niet breed hebben en getuigt van belangeloze dienst aan het volk.
Onze achting daarvoor!

Mei 2017

Welpenprijs Aalst voor Volk in Nood


Aalstenaars hebben een hart voor wie het moeilijk heeft. Het verwondert dan ook niet dat een humanitaire organisatie als Volk in Nood wortels heeft in onze Daens-stad. Jong N-VA Aalst selecteerde Volk in Nood voor de Welpenprijs 2016. Niet zonder belang bij deze keuze is dat VIN een administratiekost heeft van amper 0,7% en dat het met onbetaalde vrijwilligers werkt.
Bovendien haalt Volk in Nood z'n inspiratie uit de solidariteitsplicht eigen aan het Vlaamse Volksnationalisme, een concept dat vanzelfsprekend ook de N-VA jongeren niet vreemd is. Volk in Nood internationaliseert deze Vlaamse solidariteitsgedachte onder andere met het Vlaams-Sri Lankaans studiefonds. Daaraan verlenen de NVA jongeren Aalst gaarne hun steun.
Met dit studiefonds geeft Volk in Nood een honderdtal Sri Lankaanse meisjes uit arme gezinnen gelegenheid tot onderwijs. Slechts zo maken die jongeren kans op een baan met eerlijk loon en kunnen ze ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en gedwongen huwelijk op veel te vroege leeftijd. Goed onderwijs is inderdaad een sleutel naar ontvoogding en naar een betere toekomst. Dat was en is zo in Vlaanderen, dat is ook zo in ontwikkelingslanden. Het Volk in Nood studiefonds was reeds voor tientallen meisjes de opstap naar een diploma. Dit jaar leverde het studiefonds de eerste arts aan de Sri Lankaanse gemeenschap. Een meisje uit een straatarm gezin dat ervoor kiest zich als plattelandsdokter in haar geboortestreek te vestigen. De N-VA jongeren willen met de Welpenprijs niet slechts Volk in Nood feliciteren met zijn Vlaams humanitair vrijwilligerswerk maar ook bijdragen aan de inspanningen in Sri Lanka die tot zulke opmerkelijke resultaten leiden.

Jong N-VA Aalst
November 2016

5 augustus 2016 :

update projecten Volk in Nood 2015-2016.


Hieronder vindt U de brief en bijlagen verzonden op 6 augustus aan onze donoren.


Bekijk of download deze brief in pdf-formaat of in jpg-formaat.

Bekijk of download de bijlagen :

Update Sri Lanka in pdf-formaat-recto-verso
Update Sri Lanka in jpg-formaat-recto
Update Sri Lanka in jpg-formaat-verso

Update Niger in pdf-formaat-recto-verso
Update Niger in jpg-formaat-recto
Update Niger in jpg-formaat-verso1 juni 2016 : Persmededeling Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV)

WalloniŽ saboteert Vlaanderen.Naar aanleiding van het afspringen van de overname van PostNL door Bpost stelt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) dat dit een zoveelste economische sabotage is in het Belgische staatsverband. Het bewijst nogmaals dat BelgiŽ een falende staat is. Het OVV roept dan ook op om uit de Belgische structuren te stappen. Daardoor kan Vlaanderen volledig de eigen verantwoordelijkheid opnemen en zelf de eigen toekomst uitstippelen.

De toenmalige minister-president van het Waals Gewest, Elio Di Rupo, vroeg aan de Nederlandse premier Balkenende geen aandacht te besteden aan het verzoek van de Vlaamse regering om de IJzeren Rijn-verbinding te realiseren. Een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven kon evenmin rekenen op de goedkeuring van de Franstaligen. Vergeten wij ook niet dat de Franstalige bourgeoisie een fusie van SABENA met KLM afwees, met de gekende gevolgen: het bankroet van SABENA. Als kers op de taart presteerde gewezen minister Labille het de overname van de Nederlandse Post te saboteren. Deze voor Vlaanderen levensbelangrijke investeringen worden door de Franstaligen, door de PS in het bijzonder, onmogelijk gemaakt.
Ondanks hun Marshalplan slagen het Waals Gewest noch de Franse Gemeenschap er niet in hun economie leven in te blazen en stevenen zij recht af op een financieel armageddon. Dit ondanks de massale Vlaamse financiŽle overdrachten.
Welvaart en welzijn in Vlaanderen creŽren en behouden is een onmogelijke opdracht binnen het Belgisch staatsverband, zeker in deze economisch moeilijke tijden. Vlaanderen kan enkel aan de ondergang ontsnappen door het Belgische staatsverband te verlaten om zo verantwoordelijkheid te kunnen opnemen voor de beslissingen die haar economische toekomst bepalen zonder verder gehinderd te worden door buren die er niet in slagen de eigen regio op orde te brengen en verder wegglijden in een economisch moeras.

Met vriendelijke groeten

Willy De Waele
Voorzitter Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
www.ovv.vlaanderen23 mei 2016

Bedankkaartje meisjes Volk in Nood studiefonds Sri Lanka aan de Vlaamse donoren. Doet deugd.[klik op de foto voor groter beeld]Politici, kom uit die zandbak!

Zogeheten strijders die teren op onze sociale voorzieningen

Dinsdag 22 maart was een zwarte dag. Tientallen onschuldige burgers vonden de dood door blind terroristisch geweld. Over de daders van de aanslag geen twijfel: het islamisme neemt wraak voor de militaire nederlagen die het in SyriŽ en Irak ondergaat. Wraak, niet op militairen, niet in het slachtveld, maar wraak op weerloze burgers. In Zaventem, in Brussel, in Vlaanderen. Een barbarij waarvan Vlaanderen dacht dat het voorgoed verlost was sinds de tweede wereldoorlog. Maar die nu springlevend blijkt.
Aanslagen uitgevoerd ook door zogeheten strijders die onder ons wonen. Die genoten van onze welvaartstaat. Onze sociale voorzieningen. Onze gastvrijheid. Zwaardere misdadigheid is nauwelijks denkbaar.
Hier past rouw. En solidariteit met de slachtoffers en hun familie. Respect tevens voor de hulpdiensten die door professioneel optreden meer leed voorkwamen.

Van Sri Lanka tot KroatiŽ, solidair met Vlamingen.

Die solidariteit met ons volk betuigen ook onze vrienden en medewerkers in de ontwikkelingslanden. Die zwarte dinsdag kregen we berichten van steun en medeleven. Boodschappen die we met U delen, want ze zijn ook aan U gericht. De meisjes van het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka vroegen of geen vrienden getroffen waren en of zij wat konden doen. Kinderlijk naÔef. Maar oprecht. En daarom zo waardevol.
Onze kameraden uit KroatiŽ en Hercegovina met wiens hulp we voedseldistributies organiseerden en het land heropbouwden tijdens en na de Kroatische bevrijdingsoorlog, allen wensen zij de Vlamingen sterkte en moed voor de strijd en de beproevingen die komen . Zij kennen het ijzige gezicht van terreur en oorlog. Zij weten dat het gevecht tegen het kwade lang en moeizaam kan zijn.
Zo ook onze medewerkers uit Niger. Twee dagen voor de aanslagen in Vlaanderen werd Tillaberi getroffen door een zelfmoordaanslag. Tillaberi waar we vorige maand een nieuw project familieplanning startten. Triest ambacht van Boko Haram, uit hetzelfde islamistische gekkenhuis als de Islamitische Staat die bij ons toesloeg. De straatarme landbouwers in Tillaberi spuwen de godsdienstwaanzin van deze terreurgroep uit. En daar betaalden zij de prijs voor. Maandagavond hadden we met onze staf in Niger skype-beraad over de veiligheid van ons personeel en onze vrijwilligers in Tillaberi. Een dag later moesten we onze Nigerese medewerkers zťlf geruststellen over onze veiligheid. En ook hier woorden van steun aan het Vlaamse volk, "dat door z'n donaties en inzet zo veel mensenlevens redde in Niger."
Deugddoende bezorgdheid. Oprecht medeleven. Dat alles is ons een hart onder de riem. En naar we hopen U ook.

Niet de lotsverbetering van de migrant interesseert een sociofascist als Moureaux.

We zijn Vlaamse humanitairen. Maar we dragen ook verantwoordelijkheid voor het land waar we leven. Als Vlamingen, als volksnationalisten. Wie onze nieuwsbrieven leest of ons op twitter volgt weet dat we als nodig geen blad voor de mond nemen.
Onze samenleving is in gevaar. Dat is niet nieuw. Elkeen met gezond verstand wist en weet dat het moslimradicalisme als een kanker in onze steden woekert. In een dans van dwazen bood de politiek correcte pers jarenlang aan zogeheten progressieve partijen het alibi om daaraan niets te doen. Partijen als Groen of SPA hoopten dat met stilzwijgen of goedpraten het probleem vanzelf zou verdwijnen. Vlaanderen mocht geen leefregels opleggen aan moslims, mocht geen integratie eisen, dat was racisme.
"Vlaanderen mocht geen leefregels opleggen aan moslims, mocht geen integratie eisen, dat was racisme." deel


Of nog erger. De Parti Socialiste liet delen van Brussel verworden tot no-go zones. Waar niet langer de staat een geweldsmonopolie heeft maar de misdaad. En nu ook het moslimfundamentalisme. Men wilde geen rel in de Kanaalzone. Want men viste naar de stemmen van de immigrantengemeenschap. Die de PS schaamteloos aan zich bond in sociaal cliŽntelisme. Niet de lotsverbetering van de migrant interesseert een sociofascist als Moureaux. Maar zijn blijvende afhankelijkheid van de politieke machthebbers. Als een bejaarde maffiadon paradeert Moureaux minzaam in de buurten die hij voor politiek profijt zelf liet verkommeren.
Het rot van Parti Socialiste tastte ook het nationaal beleid aan. Politici die tijdig pleitten voor een beter veiligheidsbeleid werden door Di Rupo en Onkelinx afgeblokt. Wegens zogezegd islamofoob. Een beter veiligheidsbeleid toen had ons het leed van dinsdag laatst kunnen besparen.

De "positieve berichtgeving"? van de VRT is de risee van elke burger die de actualiteit volgt.

Wie zoekt naar de reden van de ellende die ons nu treft: 35 jaar lang werd dit land politiek gedomineerd door lui die hun verslaving aan macht en gewin camoufleerden met een gescleroseerde travestie van het socialisme. Vanuit hun hunker naar een nieuw electoraat werd de immigratie in onze steden onbeheerd gelaten.
Ja. Uiteindelijk won het gezond verstand en werd de PS van de macht verwijderd. En vermolmt langzaam de morele geloofwaardigheid van intellectueel corrupte journalisten op de blogs en fora van de vrije burger. Gedaan de tijd dat een kritische studie over migratie en integratie kon worden weggemoffeld, de auteur ervan geridiculiseerd en gebroodroofd. De politiek correcte pers verpakt het eigen grote gelijk nu node in sofisme en gladde mediamanipulatie. De "positieve berichtgeving"? van de VRT is de risee van elkeen die de actualiteit volgt. Onze samenleving kan stilaan weer vrij denken. En vrij handelen.

"Dames en heren politici, we zijn in oorlog. Kom uit uw zandbak." deel

Dat is het wat de bevolking van de politiek verwacht. Handelen. Wie in de regering vroegere electorale verliezen wil rechten met profileringsacts over onze veiligheid moet weten dat ook zij of hij verantwoordelijk zal worden gehouden voor verder terrorismeleed. Terecht. En een oppositiepartij die er nu niet in slaagt de kwispelende pietluttigheid van een Kristof Calvo te overstijgen speelt met haar electorale relevantie. Dames en heren politici, we zijn in oorlog. Kom uit uw zandbak.

Wie onze samenleving afwijst uit onze samenleving verwijderen.

Zouden we dan niet de oorlogstrom mogen roeren? Moeten we het houden bij troostende krijttekeningen en kaarsjes aan de Beurs te Brussel? Die zijn waardevol. Ze helpen het leed te verwerken.
Maar welk ander woord dan "de vijand"? past bij godsdienstfanaten die honderden onschuldigen opblazen? En een vijand moet men vernietigen. Binnen de zwart-wit logica van het militaire conflict die Islamisten zelf kiezen. En neen, "de" moslims zijn niet die vijand. Wel die moslims die zich bekennen tot religieuze haat en fanatisme. Zo de SyriŽstrijders. Hun plaats is niet bij ons. Ontneem hen onze nationaliteit. Verwijder hen uit onze samenleving. Zo ook de haatpredikers. Zo elke immigrant die de fundamenten van onze democratische samenleving afwijst.

De politieke speeltijd stopt hier.

Hij die in Vlaanderen komt wonen en er leeft met respect voor onze waarden en normen, die er bijdraagt tot onze Vlaamse samenleving is voor ons een Vlaming. Die terecht eist dat zo'n buurt veilig en vreedzaam is. Net als de autochtone Brusselaar heeft de Brusselse immigrant er recht op dat de no-go zones worden opgekuist. Ook hij heeft, net als alle inwoners van Vlaanderen belang bij een fusie van de zes politiezones in de hoofdstad. En omdat de traditionele machthebbers in Brussel al decennialang noch willig noch in staat blijken de stad ordentelijk te besturen zijn alle inwoners van die stad gebaat met de afschaffing van het Brussels Gewest. En met de re-integratie van deze stad in Vlaanderen.
Ons land staat voor zware uitdagingen. We moeten onze levenswijze aanpassen zolang de terreur dreigt en inperking van onze vrijheden voor lief nemen. Als onze politici en ambtenaren hun werk naar behoren doen in de strijd tegen terreur en onze samenleving daardoor wordt bevrijd van moslimfundamentalisme is dat een offer dat loont.
Geen zinnig mens eist van die overheid onfeilbaarheid. Het terrorisme kan nog toeslaan. Maar de burger verwacht van politici en ambtenarij wel daadkracht en volgehouden inspanning. De politieke speeltijd stopt hier. Deze strijd bepaalt onze toekomst. We moeten en zullen hem winnen.
Dit artikel

Volk in Nood
De raad van bestuur
Hans Van Mulders
Aalst, 28 maart 2016
laatst aangepast op 21-06-17 © Volki in Nood vzw