Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

STUDIEFONDS

-December2010

-Kinderclub (NL)

-Kinderclub (E)

MICROFINANCIERINGEN

-update april 2012

-update April 2012 (E)

-update juni 2012

-update jan. 2014

jongstudentes in Kallutra.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Vlamingen geven kinderen in Sri Lanka een toekomstVIN schenkt Kallutara nieuwe vissersvloot
Sinds 2004 heeft Volk in Nood humanitaire activiteiten in Sri Lanka. 2004 was het jaar van de Tsunami. Die sloeg bijzonder hard toe.

Het land betreurde 50000 doden, duizenden woningen en vissersvaartuigen werden in enkele ogenblikken verwoest. De eerste acties van VIN (Volk in Nood) waren dan ook gericht op noodhulp en wederopbouw. Zo herstelde Volk in Nood met schenkingen uit Vlaanderen mee de vissersvloot van Kallutara.

Eenmaal het puin geruimd en de vissers weer aan het werk schakelde VIN over naar ontwikkelingssamenwerking: het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka.
Een vraaggesprek met Hilde Tas, bestuurslid Volk in Nood.
Sri Lankese hotels ogen wondermooi in de vakantiebrochures. Toch is het een ontwikkelingsland...

Sri Lanka, toeristische troeven maar toch ontwikkelingsland
Klopt. Toerisme is een groeiende economie in Lanka, samen met high tech en telecommunicatie. Het probleem is dat het overgrote deel van de bevolking daar niet in deelt. Een kleine groep rijken haalt voordeel uit de nieuwe economie, voor de armen verergert de situatie alleen maar. De plattelandsbevolking actief in traditionele sectoren zoals landbouw en textiel blijft achter en verpaupert verder, ook al door de steeds stijgende prijzen en taxen. Twintig procent van de kinderen jonger dan vijf jaar in Sri Lanka is ondervoed. En dat is een recent verschijnsel . Overigens, het toerisme in Lanka is gebonden aan de kust. Een kilometer of vijf in het binnenland merk je daar niet veel meer van.

Is het niet gewoon een kwestie van tijd vooraleer ook de armeren delen in de economische groei?
 Jongstudentes studiefonds Vlaanderen Sri  Lanka
Jongstudentes studiefonds Vlaanderen Sri Lanka

De kloof arm rijk is er niet alleen een van geld en politiek. Het is er ook, en misschien vooral een van kennis. Een job in toerisme kan alleen als je Engels kent, een kantoorbaan vereist handigheid met computers. Armen hebben die vaardigheden niet.

Het Sri Lankese openbare onderwijs mag dan wel gratis zijn tot 14 jaar, het functioneert niet omdat er niet voldoende middelen zijn. Leraars zijn zwaar onderbetaald en zoeken een andere job. De onderwijsinfrastructuur is vervallen. Er zijn private scholen maar die zijn peperduur en een meisje dat naar de lagere staatsschool gaat slaagt nooit voor het ingangsexamen middelbaar. Zo’n kind neemt dan een slecht betaalde job in de textiel of het wordt uitgehuwelijkt, vaak tegen haar wil. Of nog, het valt in handen van jobbemiddelaars voor Arabië waar het een volstrekt rechteloos en misbruikt dienstertje wordt bij de nouveaux riches in dat land. Het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka bekommert zich dan ook vooral om meisjes uit armere gezinnen. Voor hen zijn de gevolgen van armoede het ergste.
(terug naar inhoud artikel) -


Beter onderwijs voor een betere toekomst ?

Zeer zeker ja. Sinds VIN in Sri Lanka met studiebeurzen begon vonden al tientallen studentes een behoorlijke baan. Als boekhoudster, bankbediende of verpleegster bijvoorbeeld. Dat is voor die meisjes een overwinning op de kastensamenleving waar je afkomst je status, beroep en inkomen bepaalt. Zo een jongvolwassene tilt het inkomensniveau van het hele gezin op. En ook de dorpsgemeenschap wint daarbij. Want iemand die school liep krijgt al snel de rol van raadgever en engageert zich in plaatselijke hulpgroepen.
Goed onderwijs maakt van een kind uit een arm gezin een zelfbewust persoon die de toekomst aankan
Lessen Engels, gefinancierd met Vlaamse giften
Inschrijvingsdag studiefonds Vlaanderen Sri Lanka, Kallutara, Zuid Sri Lanka
Hoe organiseren jullie die studiebeurzen ?

In overleg met leraars en directie van de dorpsscholen selecteert het fonds wie voor een beurs in aanmerking komt. Studiemotivatie speelt daarbij een rol en ook de inkomenssituatie van het gezin. Met private bijlessen bereiden we de leerling voor op het toegangsexamen middelbaar. Voor Engels en informatica zijn het onze oud studentes zelf die deze lessen geven. Eenmaal de leerling middelbaar of hoger onderwijs volgt krijgt zij ook steun voor logies, verplaatsingen, kledij en aankoop van lesmateriaal. Broers en zussen van de leerling bieden we voedselhulp waar nodig en ouders kunnen zich inschrijven in beroepsgericht volwassenenonderwijs waarvoor het studiefonds leerkrachten inhuurt.
(terug naar inhoud artikel) -


Voedselhulp in Sri lanka ?

Die is meer en meer nodig. De voedselprijzen stijgen sneller dan het inkomen en alweer zijn het de armen die de klappen krijgen. Sinds drie jaar organiseert VIN een medische check-up voor de studenten en hun familie. Bleek dat ondervoeding een probleem aan het worden was bij 30% van onze leerlingen. Die gezinnen ontvangen nu voedselhulp. Spijsolie, vis, rijst en groentenpasta naargelang het gezinsinkomen niet toelaat die producten te kopen. Die gezinnen krijgen trouwens ook advies en zaadgoed voor aanleg van een moestuin. Vooral de moeders zijn daar mee bezig, met succes trouwens, elke beschikbare vierkante meter wordt gebruikt.
(terug naar inhoud artikel) -


Je had het over volwassenenonderwijs.

Het gaat er niet alleen om een meisje te laten studeren. We proberen ook het hele gezin uit de armoede te halen. Zo geven we een renteloze lening en opleiding aan ouders die een eenmanszaak willen opzetten. Er zijn er zo al een twintigtal. Enkele naaiateliers, een

Volk in Nood volwassenenonderwijs, Mattara, Zuid Sri lanka
Microbedrijfjes dragen bij tot het familieinkomen van onze leerlingen: vaatwerk voor de toeristenmarkt
batiekzaak, kledingzaakjes, een bakkerij, een broodjeszaak, een confituurhandel, een zeepfabriekje, zelfs een dorpspottenbakkerij. Onze opleidingen zijn praktijkgericht. We blijven de eerste twee jaar ondersteunen met hulp voor de boekhouding maar ook helpen we bij het maken van contracten met hotels of deelname aan plaatselijke markten. Het idee van die microbedrijfjes komt van Chintha, onze plaatselijke verantwoordelijke en is een geslaagde formule. Ook al omdat het niet om schenkingen maar om leningen gaat. De ouders die een zaak opzetten zijn meteen geconfronteerd met de noodzaak van afbetalingen en ze weten dat het niet zo maar om een cadeautje gaat. Er moet hard voor worden gewerkt.
(terug naar inhoud artikel) -Wat als zo'n meisje met diploma buiten Sri Lanka aan de slag gaat. Dan heeft de plaatselijke gemeenschap daar toch niets meer aan ?

Universiteitsstudente geneeskunde, afkomstig uit een van de armste dorpen in onze werkregio
Onze Sri Lankese vrijwilligers voeren daar actief beleid tegen. Ze geven infosessies voor ouders en kinderen. En een van de thema's is het risico van jobaanbod in het buitenland. De meeste van die bemiddelingsbureaus voor werk in het buitenland zijn overigens pure oplichting en daar waarschuwen we voor. Je moet jongvolwassenen aantonen dat ze beter af zijn met een toekomst in Lanka zelf en dat ze ook de morele plicht hebben hun verworven kennis voor een deel ten dienste te stellen van de eigen gemeenschap. En die boodschap slaat echt aan. Al onze oud-studenten vonden een job in Lanka en een aantal engageerde zich daarboven als vrijwilligster bij de humanitaire activiteiten.
(terug naar inhoud artikel) -


Het verschil tussen Vlaamse en Sri Lankaanse cultuur, geeft dat geen problemen ?

Dat verschil is groot. Onze projecten lopen in Kallutara en Mattara, dat zijn Boeddhistische regio’s met Christelijke en Tamilminderheden. En er is de invloed van de Indische cultuur. Met alles er op en er aan. Raadplegen van de horoscoop vooraleer een beslissing te nemen, te snel berusten in een bestaande toestand, de kastenmaatschappij. Maar de studiemotivatie bij onze leerlingen is sterk en bij de ouders leeft het gevoel dat wie hard werkt en zich correct gedraagt daar uiteindelijk ook de vruchten van plukt. In wezen zijn dat de dingen die tellen. Maar soms schrik je wel. Zo hadden we een leerlinge van 19 die afhaakte. Ze dierf het huis niet meer uit omdat ze zonder toezicht een wandeling had gemaakt met een jongen, tot overmaat van ramp een jongen uit een naburig dorp. Tranen met tuiten, dat kind was doodongelukkig. We hebben er de dorpsraad moeten bijhalen om die leerlinge weer in de gemeenschap te krijgen. Belangrijk is dat je daar geen maatschappijbelerende scènes rond opvoert maar naar een oplossing zoekt. Uiteindelijk zagen de dorpelingen ook wel in dat dit er over was, traditie of niet. Het koppeltje staat nu op trouwen overigens.

Studentes/vrijwilligsters begeleiden de kinderclub te Mattara, een initiatief om de dorpsjeugd een gezonde en veilige vrijetijdsbesteding te bieden
Het begon met herstel van de Tsunamischade, nu is er een studiefonds, hoe verder?

Dat studiefonds is een blijver. Het is een goede investering in de toekomst en we willen het aantal leerlingen zeker nog uitbreiden. Op dit ogenblik zijn er een vijftigtal studenten en de vraag naar nieuwe studiebeurzen blijft hoog. Maar het is ook de bedoeling van ontwikkelingssamenwerking dat buitenlandse hulp op termijn overbodig wordt. Je moet mensen leren zichzelf te behelpen. De afhankelijkheid van steun uit Vlaanderen bouwen we in stapjes af. Zo richtten onze afgestudeerden in 2012 de Flanders Sri lanka Friendship Society op, FS2, ondertussen erkend in Lanka. Die organisatie is nu onze plaatselijke partner en ze is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de projecten. FS2 werkt op basis van een jaarlijks budget dat samen met de Vlamingen wordt opgesteld. Volk in Nood adviseert en controleert de projecten, de uitvoering is nu zaak van onze studentes. Dat is een grote stap vooruit. Alleen als het echt moeilijk wordt komt Volk in Nood nog tussen. En niet zonder belang, onze studentes zijn ook druk op zoek naar eigen inkomsten voor de vereniging. Zo besloten ze de terugbetaalde leningen voor de microbedrijfjes in een rotatiefonds te storten, wat weer ruimte laat voor nieuwe investeringen. Iets wat we sterk aanmoedigen want het toont aan dat onze studentes en oud-studentes zich bewust zijn van eigen verantwoordelijkheid en plicht tegenover hun gemeenschap.
(terug naar inhoud artikel) -


Oud studentes studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka, nu bestuursleden van de Flanders-Sri Lanka Friendship Society, de zusterorganisatie van Volk in Nood
Jullie lokale partner bestaat dus vooral uit oud-studenten en studenten, jonge mensen dus.

Ja, en dat is prima. En belangrijk ook is dat onze partner onze werkwijze overneemt: vrijwillige inzet, lage administratiekost maar toch degelijk werk. Dat geeft de Sri Lankese vrijwilligers zelfzekerheid. Nodig, want de betaalde professionals van ontwikkelingssamenwerking kijken al eens neer op die onbetaalde vrijwilligers "uit het volk". Maar die bijten ondertussen al behoorlijk van zich af in publieke discussies met de internationale NGO's. En ze genieten, zelfs als jongvolwassene volop het vertrouwen van de dorpsgemeenschappen waar ze actief zijn. Iets wat lang niet van alle buitenlandse Ngo’s kan worden gezegd. Bovendien hebben ze ook niet dat betweterige dat je bij de internationale professionals ziet: ze beschouwen hulp uit Vlaanderen allerminst als een vanzelfsprekendheid en de jaarlijkse dankkaartjes die de VIN-donoren van onze studentes en oud-studentes ontvangen komen werkelijk recht uit het hart.

Het blijft crisis in Vlaanderen, scheelt dat niet op de donaties voor Sri Lanka ?

Een beetje tot onze verwondering, neen. Integendeel zelfs, de giften uit Vlaanderen stijgen. En dat is maar goed ook, want zonder de steun van die vele Vlaamse mensen zou ook zou het studiefonds niet bestaan. Ik denk dat onze donoren vooral waarderen dat we als vrijwilligers werken en dat we een typisch Vlaamse aanpak hebben. Geen hoogdravende maatschappijkritische theorieën, maar rechttoe rechtaan hulp bieden aan wie zélf wil werken aan een beter leven. Onze studentes in Sri Lanka beantwoorden aan dat profiel. Een gift voor zulk doel is inderdaad een mooie investering omdat zo'n jongstudente door die hulp ook echt een betere toekomst heeft.
(terug naar inhoud artikel) -
          Reageren op dit artikel kan via : .
laatst aangepast op 30-06-16 © Volki in Nood vzw