Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

STUDIEFONDS

-December2010

-Kinderclub (NL)

-Kinderclub (E)

MICROFINANCIERINGEN

-update april 2012

-update April 2012 (E)

-update juni 2012

-update jan. 2014

kinderclub
kinderclub
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Kinderclub


Pubudugama is een kleine gemeenschap in de Noordelijke Babarenda Grama Sevaka regio. Deze gemeenschap is verdeeld over twee dorpen, afhankelijk van de kaste waartoe zijn inwoners behoren: Pudubugama en Kurubura. 45 gezinnen wonen in Pudubugama en 12 gezinnen behoren tot Kurubura. Alles samen wonen 57 gezinnen in deze gemeenschap.

pottenbakkerij
Het hoofdinkomen van de gezinnen in Pubudugama bestaat uit pottenbakkerij. Kurubura telt voornamelijk kleine landbouwers. Hun beroep vormt de toewijzing tot hun kaste, deze verdeling - wel niet zo uitgesproken als vroeger - staat nog steeds sociale en economische contacten en samenwerking tussen de dorpen onderling in de weg. De gemeenschap is arm, ze heeft bijvoorbeeld geen medische en schoolinfrastructuur.

kasten komen samen
VIN richtte de kinderclub in Pubudugama op in 2011. Kinderclubvergaderingen vinden wekelijks plaats en VIN Lanka draagt bij tot dit programma met personeel en enkele kleine investeringen. Kinderen (van 7 tot 16 jaar) van beide kasten komen samen, spelen en doen gemeenschappelijke kinderactiviteiten in het dorp. Door middel van deze activiteiten wordt begrip tussen de twee gemeenschappen opgebouwd en worden relaties tussen kinderen van verschillende groepen gevormd. Daarnaast probeert VIN Lanka ook de persoonlijke vaardigheden, zoals leiderschap, communicatie, teamwerk en zin voor verantwoordelijkheid te verbeteren.

boeken en kranten
De meeste ouders hebben geen tijd, geld of de nodige vaardigheden om het studiewerk van hun kinderen te ondersteunen. De kinderclub geeft de kinderen een mogelijkheid hun schoolwerk collectief te doen. Daar de ouders niet in staat zijn te investeren in extern onderwijs voor hun kinderen, een noodzaak in Sri Lanka door de slechte toestand van het onderwijssysteem, laat dit programma de studenten ook toe om ten minste wat bijkomende kennis op te doen. Kinderen worden bijvoorbeeld ingeleid tot het gebruik van kranten en boeken op een wekelijkse basis, er worden verschillende soorten educatieve en creatieve sessies georganiseerd, zoals een inleiding tot het Engels door middel van spelletjes.

onderwijsfaciliteiten verhogen
De doelstelling van VIN is de onderwijsfaciliteiten in de regio te verhogen met gratis klassen in PC en Engels, en door het bouwen van een bibliotheek, die niet enkel vrije toegang tot boeken zal verschaffen, maar ook tot internet en PC uitrusting. De kinderclub moet in deze context worden beschouwd en zal in het VIN Lanka programma worden ge´ntegreerd.

maart 2012
Project: - studiebeurzen/kinderclub
Plaats: - Pubudugama gemeenschapshallaatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw