Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

STUDIEFONDS

-December2010

-Kinderclub (NL)

-Kinderclub (E)

MICROFINANCIERINGEN

-update april 2012

-update April 2012 (E)

-update juni 2012

-update jan. 2014

gelukkig Srilankees meisje
Onderwijs, bevrijding uit de armoede
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Studiefonds
Vlaanderen - Sri LankaIn mei 2007 hield Volk in nood het studiefonds Vlaanderen-Sri lanka boven de doopvont. Een tiental minder begoede Srilankese meisjes ontvangen voortaan een studiebeurs. Dit stelt hen in staat verder te studeren tot en met, zo hopen we toch, het hoger onderwijs.

Kosteloos onderwijs ?

Schoolgaan is in Sri Lanka gratis zolang de leerling schoolplichtig is, dat is tot 12 jaar. Daarna moet de leerling aankoop van schoolgerei, uniform, leerlingenvervoer, boeken en cursussen zelf betalen.

In de praktijk is dat niet haalbaar voor kinderen uit arme gezinnen. Nogal wat talentvolle jongeren moeten zo afhaken, vaak komen ze op de arbeidsmarkt terecht in een slechtbetaalde job of worden ze uitgehuwelijkt.

Betere scholing = betere toekomst

Volk in Nood selecteerde de jongeren in overleg met de plaatselijke scholen te Kalutara, Zuid-Sri Lanka. Daarbij werd rekening gehouden met de inkomsten van de familie, de gezinssituatie, de studiemotivatie en uiteraard de keuzes van het kind en de ouders.

Uitsluitend meisjes uit armere bevolkingsgroepen komen in aanmerking omdat die er zonder diploma het ergst aan toe zijn. Niet zelden moeten ze aan de slag als poetsvrouw in Saoudie-ArabiŽ waar ze haast rechteloos voor een hongerloontje hun jeugd vergooien. Een aantal van deze kinderen komt uit families van kustvissers die door de Tsunami have en goed verloren en voor wie Volk in Nood en andere Vlaamse vrijwilligersgroepen huizen bouwden en die van VIN nieuwe vissersvaartuigen ontvingen.

Met dit studiefonds willen we deze groep allerarmsten een kans op een betere toekomst geven. Het spreekt vanzelf dat zulke toekomst alleen mogelijk is door betere scholing.

Investering in de toekomst

Het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka zal de volgende jaren worden uitgebreid. Wij zijn ervan overtuigd dat deze investering in onderwijs reeds binnen enkele jaren vruchten zal afwerpen en de levensomstandigheden van betrokken families en groepen aanzienlijk zal verbeteren.

Het is een van de beste bestedingen die we aan uw donaties kunnen geven omdat meer nog dan materiŽle hulp onderwijs een blijvend gunstig gevolg heeft. Kinderen en ouders vroegen ons uitdrukkelijk de Vlaamse schenkers te danken die dit alles mogelijk maken.laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw