Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

Inhoud nieuwsbrief 9

- Volk in Nood 2019

- Over regeringsonderhandelingen en Vlaamse Beweging

- mededelingen

uitschrijven

inschrijven

archief

 .
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

VOLK IN NOOD 2019


 

Naar jaarlijkse gewoonte meldt Volk in Nood u wat met we de bijdragen van het Vlaamse publiek realiseren. We sloten 2018 af met een administratiekost van 0,14%. Een van de
laagste cijfers sinds het ontstaan van ons "Vlaams humanitair vrijwilligerswerk", nu 28 jaar geleden. Het lijkt er op dat we in 2019 een vergelijkbaar cijfer zullen voorleggen.
Nagenoeg 100 % van de giften werd dus aan wťrkelijke ontwikkelingssamenwerking besteed.
Waarvoor onze donoren die gift ook bedoelden. Onze lage administratiekost steekt af tegen de uitgaven van de grote ngo's waar soms 50% of meer van de donaties opgesoupeerd
wordt aan reclame, mooie kantoren en directeursvergoedingen. Voor ons van die boer geen eieren.


STUDIEFONDS

Foto :
"Steeds meer zuid-Tamils vinden de weg naar het Volk in Nood studiefonds, vaak leden van de christelijke minderheid die dit jaar hard werd getroffen door islamistische terreur."


In Sri Lanka hadden de leerlingen van ons studiefonds het niet gemakkelijk. Dat heeft alles te maken met de bomaanslag op paasdag 2019 tegen de christelijke gemeenschap in dat land.
Bij die aanslag vielen 250 slachtoffers. Een terreurdaad van islamisten die hoopten zo Sri Lanka in een burgeroorlog te storten. In overleg met de overheid legden we de
onderwijsactiviteiten een maand stil. In onze lesgroepen -we geven lessen computer, Engels en wiskunde aan de 200 jongstudenten van ons studiefonds- zitten nogal wat christelijke Tamilkinderen en de lesbijeenkomsten waren een veiligheidsrisico. Ook onze middag- en avondopvang voor de jongsten werden om die reden even onderbroken. De toestand normaliseerde ondertussen en onze lessen lopen intensiever dan voorheen maar er is nu nogal wat leerstof in te halen willen onze jongstudenten voor hun ingangsproef middelbaar onderwijs of universiteit slagen. Het zal ze wel lukken. Onze meisjes en jongens werken hard en zijn gemotiveerd. Zij weten dat een diploma hun enige kans is op een eerlijk betaalde job en een uitweg uit de armoede. In Sri Lanka is er voor een jongvolwassene zonder diploma uit een arm gezin niet veel hoop. Een onderbetaalde job in de landbouw of in een textielfabriek bestendigen slechts hun armoede en ontnemen hen vaak de mogelijkheid tot vrije huwelijkskeuze. Soms belandt zo een kind in Saoedi ArabiŽ als rechteloos loonslaafje.

Foto :
"Onderwijs. Voor de leerlingen van ons studiefonds een weg uit de armoede."


De leerlingen van het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka vroegen ons de Vlaamse donoren te danken voor de hulp die hen in staat stelt hun studies verder te zetten en die in moeilijke tijden ook een welkome morele steun is.


ALFABETISERING EN FAMILIEPLANNING

In Niger lopen dit jaar drie Volk in Nood projecten. Het landbouwareaal in Niger erodeert. Dat heeft niets met opwarming van het klimaat vandoen maar alles met een te sterk stijgende bevolking die de druk op de kwetsbaar akkers verhoogt. Gemiddeld heeft een vrouw in Niger 7 kinderen en dat is te veel. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van steeds minder vruchtbaar land. Dat is de verklaring voor de algemene ondervoeding en verpaupering. Dit is geen onomkeerbaar proces. In het district Dosso herstelde Volk in Nood 50 ha landbouwland door aanleg van erosiewerende werken. Drie straatarme dorpsgemeenschappen leverden daartoe een indrukwekkende groep van 500 landarbeiders die we betaalden met voedselhulp. Het land werd ondertussen beplant met gierst, de oogst is bestemd voor de lokale voedselbank. Ontwikkelingssamenwerking in Niger is dus pas duurzaam als je er ook familieplanning promoot. Vorige jaren deden we dat met grotere projecten waarvan we de blijvende effecten nu evalueren. Maar ook in kleinere humanitaire ondernemingen krijgt familieplanning een plaats. In het district Tibiri geven we opnieuw een alfabetiseringscursus voor 90 jonggehuwde plattelandsvrouwen. De lessen rekenen en
taal worden in het Hausa gegeven, de lokale streektaal en de groep wordt ook begeleid door een van onze verpleegsters. Zij verleent medische diensten en advies over voortplantingsgezondheidszorg.

Foto :
"Niger, 50 hectare geŽrodeerd land herwonnen voor landbouw."


Voor die plattelandsvrouwen betekent dat het eerste
contact met de mogelijkheden van moderne voorbehoedsmiddelen
of met medische begeleiding van een zwangerschap. Die techniek werkt. Meer dan de helft van de cursisten
schreef zich in voor familieplanning met gebruik van contraceptiva.
Alfabetisering van vrouwen in Niger is een noodzaak. 80 % van de vrouwelijke bevolking kan lezen noch schrijven, een gevolg ook van het feit dat meisjes reeds vroeg van school worden gehaald en ingezet voor landarbeid. Een vrouw die leerde lezen en schrijven is -zo blijkt uit ons project- zich meer bewust van haar eigenwaarde en niet bereid steeds maar weer het in Niger reŽle risico op overlijden in het kraambed te ondergaan.
Ook ons derde project in Niger heeft te maken met medische dienstverlening en voortplantingsgezondheidszorg. In het district Doutchi creŽerden we voor zeven verafgelegen dorpen transport naar een medische hulppost. Op het platteland in Niger zijn artsen een zeldzaamheid. De bevolking is er voor medicatie en verzorging aangewezen op kleine medische centra bemand door verplegend personeel. Beter dan niets. Maar vele dorpen liggen zo geÔsoleerd dat de patiŽnt zo'n medische post niet kan bereiken. Ingeval ziekte of ongeval, of bij een bevalling worden dat vaak drama's. We distribueerden karren geschikt voor patiŽntenvervoer en bijbehorende trekdieren. De dorpelingen staan in voor onderhoud van dat transport middels een jaarlijkse bijdrage in gierst die dan wordt verkocht aan marktprijs. Waarom zo primitief? Welnu, het heeft geen zin om gemotoriseerd ziekenvervoer te installeren in een streek waar zulk voertuig niet kan worden onderhouden of gerepareerd en waar zelfs geen gepaste wegeninfrastructuur bestaat. Het zou niet het eerste ontwikkelingsproject zijn waar dure maar onaangepaste spullen ongebruikt wegroesten.

EN TOT SLOT

In 2019 zetten onze vrijwilligers de traditie van Volk in Nood verder. Een onderwijsproject in Sri Lanka voor kinderen uit arme gezinnen. Aandacht in Afrika voor voedselveiligheid,
medische zorg en familieplanning. Dat alles zo goed als zonder administratiekosten en met beide voeten op de grond. Uitvoerbare projecten met reŽle resultaten. Wij danken onze donoren voor het vertrouwen. Volk in Nood vzw is een Vlaams humanitair vrijwilligerswerk. Onze medewerkers zijn oudgedienden van Vlaamse strijdverenigingen. U kan onze humanitaire werking steunen op rekening BE45 6455 2139 0189 , Volk in Nood.

Bij giften vanaf 40 Euro sturen wij u een fiscaal attest dat u recht geeft op 45% belastingaftrek op uw donatie. Zulke gift kost u dus uiteindelijk slechts 22 Euro en zal ons
helpen een kind in Sri Lanka een toekomst te geven of familieplanning te promoten in Afrika. Niet aarzelen, doen!


Vriendelijke groet,

Aalst, december 2019

Jaklien Eertmans           Agnes Bprmslaatst aangepast op 30-11-19 © Volki in Nood vzw