Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

archief
archief
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Archief


Dit webarchief bevat slechts onze opiniestukjes en projectverslagen die we belangrijk achten om U een beeld te geven van de Volk in Nood werking. Het is zeker geen overzicht van al onze voorbije acties en publikaties en een aantal van deze artikels zijn ook niet langer actueel. Wie evenwel meer informatie wenst over onze vroegere standpunten en activiteiten kan deze bij mail aanvragen: info@volkinnood.org

Projecten in KroatiŽ :
De Krekel
Kantrida
Marino Selo

Archief artikels "opinie"

-VIN-vrijwilligster over SyriŽ
2013
-Dodentocht VIN-vrijwilligers
2013
-Erven, de fiscus en Volk in Nood
2011
-Fiscale attesten, Minimum bedrag, Verstrenging afgevoerd, Verstrenging
2011
-Wie, wat, waar...
12/01/2001
-Fiscale attesten : Boutmans gunt ze U niet !
27/03/2002
-Vraagbaak
12/01/2001
-Voedselhulp.
27/12/1999
-Voedselhulp Skenderaj-Kosova.
11/9/1999
-DE MORGEN
26/4/1999
-Zijn alle politieagenten stalinisten?
26/4/1999
-Pamfletjes
26/4/1999
-Volk in Nood voedselhulp
18/04/99
-NAVO interventie
18/04/99

VIN-vrijwilligster over SyriŽ

Van Quickenborne (open-vLD) is burgemeester van de Guldensporenstad. Historisch slachtveld waar de Vlaamse gilden en vrijboeren ooit de Franse adel de hersens uit de kop sloegen. Blijkbaar heeft iets van die middeleeuwse Agressionstrieb het beoordelingsvermogen van de goede man aangetast. Wij kenden Quicky als een oppervlakkige postmodernistische nulliteit. Maar die geestesgesteldheid bleef tť lang onverzorgd en uit zich nu in regelrecht debiele oorlogspraat.

Quicky bepleit namelijk een militaire interventie in SyriŽ. "BelgiŽ moet zich, bij voldoende bewijs van een gasaanval door het Syrische leger, achter een militaire tussenkomst in dat land scharen, desnoods zonder mandaat van de Verenigde Naties." Weet die man eigenlijk wel wat zoal in SyriŽ speelt? En in welk wespennest hij onze jongens van het Zesde Linie Velocipedisten Blindťs wil sturen?

Het is zonneklaar dat dit een burgeroorlog betreft waarin de oorlogvoerenden er een sport van maken de Conventie van GenŤve aan hun botten te lappen. Soennieten kunnen het bloed van de Allawieten drinken, Assad en de legertop behoren immers tot die SjiÔetische tak van de Islam. De Allawieten dromen van een Soennieten-vrij Syrie. Voeg daarbij nog enkele busladingen koppensnellende Salafistische soepsoldaten en wapenleveringen door Rusland, Saoedi-ArabiŽ en Turkije en je hebt zo een idee wat de bevolking van SyriŽ meemaakt. Laat dit duidelijk zijn. Een militaire interventie kan niet bestaan uit eenzijdige steun aan de opstand. Als ťťn van de twee partijen het pleit wint is dat het doodvonnis voor de bevolkingsgroepen waarvan elementen de andere zijde steunen. Een eenzijdige interventie creŽert het bloedig decor voor een navolgende genocide.

De enige oplossing uit de impasse is dan ook een onderhandelde vrede. Gevolgd door een ordelijke opdeling van het land. Want een van de redenen van de huidige burgeroorlog zijn de artificiŽle grenzen waarmee Frankrijk en Engeland het gebied verhapstukten na de Eerste Wereldoorlog.

Maar die opdeling is nu precies wat de internationale sponsors van dit bloedbad niet willen. Dat heeft te maken met de energiebehoefte van West-Europa en met wie daar geld mee kan verdienen. De meest acute geopolitieke inzet van het conflict is gas. De Russische optie is een gaspijplijn Rusland-Iran-Irak-SyriŽ-West-Europa, optie die het overwicht van Rusland op de Europese markt onaangetast zou laten. En Iran op de kaart zal zetten als energieleverancier. Assad is een bondgenoot van Rusland en het contract is getekend. De burgeroorlog belet de uitvoerig ervan. De Amerikaanse optie vormt een bypass van Rusland: gas van Quatar en Saoedi-ArabiŽ via JordaniŽ, SyriŽ en Turkije naar hongerig Europa. Optie die Assad verwierp. laat zich dus raden wie de opstand steunt, wie zich tegen interventie verzet, wie wapens levert aan wie en wie de opstandelingen trainde. Meer nog, er zijn aanwijzingen dat de Verenigde Staten het conflict vrolijk hebben aangewakkerd in nauwe samenwerkig met salafistische milities. Eťn USA made monstertje als Bin Laden volstond blijkbaar niet. So far for good old honest Obama.

Een opdeling van Syrie past niet in dit geopolitieke plaatje. De geplande pijplijnen lopen door de gebieden van verschillende etnische groepen. De internationale gasboeren dringen dus aan op een "the winner takes it all". Geen opdeling. Precies dit maakt de situatie voor de bevolking veel gevaarlijker dan het Bosnisch conflict dat wel een opdeling als stabiliserende oplossing toeliet. Hoe erg ook het lijden van de bevolking daar, de driedeling van BosniŽ maakte een einde aan de oorlog.

Bovendien is SyriŽ een veel gevaarlijker kruitvat dan de Balkan. In de onmiddellijke omgeving: Irak, minderheid soennieten, meerderheid SjiÔeten, nauw verwant dus aan de Alawieten, IsraŽl, op voet van oorlog met zowat alle buren, Iran, SjiÔetisch en wellicht met een atoombom op de testbank, Saoedi-ArabiŽ dat samen met eigenbelang het gewapend salafisme exporteert tot voor onze deur. Egypte tenslotte waar het leger een buitenlandse excursie best kan gebruiken om de idee van nationale eenheid wat aan te sterken. En in al die landen olie- en gasleidingen richting Europa en richting de groeimarkten van het Oosten, dwarsdoor ontvlambare gebieden zoals Afghanistan, Pakistan, Azerbeidjan en ga zo maar door. En ook, de vaste intentie van de Oval Office en het Kremlin om de energieroebels en -dollars binnen te harken ten koste van als het moet duizenden mensenlevens. Daarin enthousiast gesteund door hun respectieve bondgenoten.

En daar komt dan terminator Quicky die, verontwaardigd door een gasaanval waarvan niet eens duidelijk is wie hem uitvoerde en waarom, het Belgisch leger wil engageren in die slangenkuil. Zouden we niet beter doen wat we aankunnen? En humanitaire hulp verlenen aan de machteloze burgerbevolking die zich nu in de buurlanden van SyriŽ tot een grote berg menselijke ellende ophoopt? En vooral als Europeanen aandringen bij Rusland en de Verenigde Staten om dit conflict niet langer uit te vechten op kap van een weerloze burgerbevolking?

A. Alexanian
5/9/2013

Dodentocht Bornem / sponsors :
Op 9 augustus nemen enkele sportieve vrijwilligers van Volk in Nood deel aan de Dodentocht in Bornem.

Per afgelegde kilometer zoeken wij sponsors om ons Reproductief Gezondheidsproject in Niger te steunen.

Niger is een straatarm Sahelland dat regelmatig wordt getroffen door droogte, misoogst en epidemieŽn. De gemiddelde levensduur is er vijfenveertig jaar, de kindersterfte bedraagt een onthutsende 24,8 procent. Gemiddeld baart een Nigerese vrouw zeven kinderen, complicaties bij de bevalling en afwezigheid van zelfs elementaire medische zorg zijn dan ook een vaak voorkomende doodsoorzaak.
Het project is er op gericht de gezondheid van kinderen en jonge vrouwen te volgen en hen zo nodig medisch te begeleiden en voedselhulp te bieden. Tevens wordt het gebruik van anticonceptiva bevorderd en worden bevallingen in de vaak verafgelegen materniteitskliniekjes ondersteund door transport, materiŽle hulp en begeleiding. Hiervoor worden door de plaatselijke bevolking verkozen verbindingspersonen -mannen ťn vrouwen, dat laatste is een vernieuwing die het project introduceerde- ingeschakeld. Tevens krijgen plaatselijke vertrouwenspersonen een basisopleiding medische technieken. In de moeilijk te bereiken dorpen is de beschikbaarheid van dokters of medisch personeel immers onbestaand.

De resultaten van deze actie zijn totnogtoe zeer hoopgevend. Het aantal zwangere vrouwen dat beviel in materniteitsklinieken steeg van zestien tot tweeŽndertig procent, een duidelijk positieve evolutie. De monitoring van besmettelijke ziekten zoals hepatitis, tyfus en malaria bleek bijzonder waardevol voor de districtsgeneesheer die nu gericht kan optreden in die plaatsen waarover voorheen geen informatie beschikbaar was. Tenslotte schijnt nu ook in kleinere dorpen in het werkgebied het taboe rond anticonceptiva doorbroken.

De resultaten van dit project tonen aan dat zelfs een kleine investering lonend kan zijn mits ze gepaard gaat met creativiteit, een weldoordachte aanpak en een grondige kennis van plaatselijke cultuur en gebruiken.

Wil je onze vrijwilligers sponsoren en onze projecten in Niger ondersteunen, laat het ons dan weten! (ta@volkinnood.org)

Ons rekeningnummer is: 645-5213901-89 Bank van Breda of IBAN: BE45 6455 21390189

Giften vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Anush Aleksanian, 31/7/2013


Erven, de fiscus en Volk in Nood
Alles wordt gratis. Of dat wil men U toch wijsmaken. U weet dat het niet zo kan. Nooit zo geweest is. En nooit zo zal worden. Iemand moet wat gratis is betalen. Dubbel en dik. Die iemand, dat bent U. De lasten op uw loon, de belastingen op uw winst, de roerende voorheffing op uw spaarcentjes, de onroerende voorheffing op uw huis, het dient allemaal om enkele gevierde politiekers sinterklaas te laten spelen. Liefst nťt voor de verkiezingen. Dat staat goed.
En als U dan na een leven hard werken het eindige voor het eeuwige ruilt, dan nog passeert de fiscus aan de kassa voor een finale, grondige graai. Uzelf zal het niet meer weten. Uw erfgenamen des te meer.
Erfgenamen in rechte lijn -ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen- of echtgenoten komen er het minst bekaaid vanaf. Toch zullen ook zij, als U spaarzaam leefde en een aardig centje opzij wist te zetten al behoorlijk wat successierechten betalen op uw nalatenschap. In Vlaanderen bv. kan zulks tot 27% bedragen.
Heeft U geen erfgenamen in rechte lijn en geen echtgenoot of echtgenote dan loopt de doodsschuld steil op. Broer of zus zal in Vlaanderen tussen de dertig en vijfenzestig procent van uw spaarcentjes moeten ophoesten, voor een oom of tante, nichtje of neef doet de staat er nog een schepje bovenop. Net zoals voor die goede vriend of vriendin die U in uw testament zou bedenken.
Zijn er geen erfgenamen dan neemt de staat alles. We kunnen ons niet voorstellen dat U dat leuk vindt.

Mag het wat minder voor de fiscus?

Toch bent U niet volstrekt machteloos. Al helemaal niet als U geen erfgenamen hebt. U kan dan de fiscus het nakijken geven door uw vermogen bij testament na te laten aan het goede doel. VZW Volk in Nood bijvoorbeeld. Ook wij betalen successierechten. Niet meer echter dan 8,8%. Het overige deel van uw nalatenschap besteden we aan humanitaire activiteiten. Zoals we dat doen met uw giften. Zonder administratiekost op projecten waar de noodlijdende en niemand anders beter van wordt.
Er is ook een andere mogelijkheid. Stel dat U wťl erfgenamen hebt of dat U naast eerstgeroepen erfgenamen ook iemand anders, een neef, een oom of een goede vriend wil laten delen in uw erfenis. U weet echter dat die neef of verre vriend en als U een groot vermogen hebt ook uw andere erfgenamen zoals uw kinderen of echtgenoot wel een hele hap successierechten zullen betalen en U ziet dat niet zo zitten.
Welnu, op die successierechten kan U ook besparen door in uw testament een omwegje in te bouwen. Dit heet een duolegaat. We geven een voorbeeld.
Stel dat U buiten een neef geen familie meer hebt. Indien U geen testament opstelt erft die neef uw gehele vermogen, een huis ter waarde van 100000 euro en kasbons ter waarde van 50000 euro. Neeflief betaalt op de eerste schijf van 75000 euro 45% doodsschuld, op de tweede schijf (tot 125000) 55%, samen goed voor 75000 euro. De fiscus gaat dus aan de haal met de helft van uw vermogen. In Vlaanderen althans. In WalloniŽ en Vlaanderens hoofdstad Brussel, het Brussels gewest, zijn de tarieven veelal nog strenger.
Maar neem nu dat U wťl een testament maakte waarin u vzw Volk in Nood als algemeen legataris aanstelt van uw nalatenschap onder beding uw neef 75000 euro vrij van successierechten uit te betalen. Uw neef ontvangt van Volk in Nood 75000 euro netto, zonder verdere lasten. Uw neef is dus niet slechter of beter af. Volk in Nood betaalt op uw gehele nalatenschap (150000 euro) 8,8% successierechten, t.t.z. 13200 euro en betaalt bovendien ook de successierechten op het deel van uw neef, 33750 euro dus. Netto houdt Volk in Nood dus nog 28050 euro over.Som die de staat minder ontvangt maar die U dus bestemde voor humanitaire doeleinden.
Uw neef is er geen euro armer door geworden.

En wat meer voor de erfgenamen?

Ander voorbeeld. U heeft een zus die steeds goed voor U zorgde en een goede vriend die het niet te ruim heeft en die U ook een deel van uw erfenis wil overmaken. U steunde Volk in Nood reeds vaak, U stelt vooral z'n Vlaams karakter en vrijwilligersinzet op prijs en meent dat ook een deel van uw nalatenschap naar dat goede doel moet gaan. U zal dan in alle geval een testament moeten opstellen anders erft uw zus alles. U bepaalt in dit testament dat zus, vriend en Volk in Nood elk een derde van uw nalatenschap zullen krijgen. Bij uw overlijden blijkt U een vermogen te hebben van 180000 euro. Vriend en zus krijgen elk 60.000 euro. Uw zus betaalt daarop 30%,haar rest 42000 euro, uw vriend betaalt 45%, hij houdt nog slechts 33000 euro over van uw erfenis. Volk in Nood betaalt 8,8% successierechten en houdt 54720 euro. Samen dus 50280 euro voor de fiscus. Precies echter door Volk in Nood alles te laten erven, onder beding b.v. zus 45000 euro vrij van successierechten te schenken en de vriend 35000 verbetert U de positie van al uw erfgenamen.
Volk in Nood betaalt 8,8% op de volle 180000 euro die het erft, schenkt 45000 euro aan uw zus en 35000 euro aan uw vriend, betaalt daarop de successierechten ten belope van 29250 euro zodat ze deze sommen zuiver en zonder voorafbetaling van de successieschuld ontvangen. Zus ontvangt dus 45000 euro i.p.v. 42000, uw vriend houdt 35000 euro ipv 33000 en VIn houdt 54910 euro over i.p.v. 54720.
U merkt dat een beetje creatieve rekenkunde alvast voor Uw erfgenamen een slok op de borrel kan schelen. En zeg nu zelf. De fiscus te veel betalen zal wel niemands bedoeling zijn.

Notaris

We hadden het reeds enkele malen over een testament. Mits bepaalde regels in acht te nemen kan U zulk testament zelf opstellen. Maar beter lijkt ons die klus over te laten aan een notaris. Niet alleen sluit een notarieel testament vergissingen of latere betwistingen uit, vooral van belang is dat de notaris, het is nu eenmaal zijn vak, beter dan wie ook U met raad en daad kan bijstaan. Erfrecht kan immers behoorlijk complex zijn en een notaris kan wat U wenst precies omschrijven zonder dat U andere ergenamen ongewild zou benadelen.
Wil U meer informatie, neem dan gerust contact met ons op, wij verstrekken U vrijblijvend alle inlichtingen : info@volkinnood.org , Volk in Nood vzw, postbus 55, 3080 Tervuren of telefonisch op het nummer 0475/606254.


Fiscale attesten 2011 : minimumbedrag verhoogd

Wij wijzen er onze schenkers op dat:

- vanaf 2011 fiscale attesten pas bij schenking van minimum 40 Euro (en niet langer van 30 Euro) kunnen worden toegekend. Het gaat hier om een attentie U gedaan door de Belgische regering die blijkbaar weer centjes nodig heeft.

- Volk in Nood tijdig een aanvraag indiende tot verlenging van het recht fiscale attesten af te leveren, maar dat we nog geen antwoord kregen van de bevoegde Minister. Wij verwachten dit antwoord niet voor november 2011. Wie dus een schenking in 2011 overweegt moet weten dat we waarschijnlijk wel een fiscaal attest zullen kunnen uitschrijven, maar dat we daarover pas zekerheid hebben als we de beslissing van de Minister kennen.

Voor het dagelijks bestuur,
Agnes Borms


Verstrenging afgevoerd
We vernamen dat de verstrenging van de regelgeving fiscale attesten ondertussen door de Minister werd afgevoerd. Of minstens opgeschort. Met andere woorden, Volk in Nood komt weer in aanmerking om fiscale attesten uit te reiken en we dienden dan ook een aanvraag voor verlenging van dat recht in.

Met dank aan Sabine de Bethune en Peter Luykx voor de pertinente parlementaire vragen.
We vrezen evenwel dat daarmee de zaak niet van de baan is. Vroeg of laat voelt zich opnieuw een excellentie geroepen om ontwikkelingsorganisaties als de onze de duivel aan te doen. Uiteindelijk bestaat daar maar een afdoende remedie tegen: de vierde pijler moet zich organiseren.

Vandaar onze oproep aan de collega's :
 • vertegenwoordigt U een Nederlandstalige organisatie
 • die actief is in ontwikkelingssamenwerking en die
 • geen NGO is en hoofdzakelijk of uitsluitend met vrijwilligers werkt
 • en die geen partijpolitieke bindingen heeft
 • en ziet U de noodzaak in van een koepelorganisatie om onze sector te vertegenwoordigen en te wegen op beleidsbeslissingen
neem dan vrijblijvend contact met ons op:
info@volkinnood.org
tel : 0475 606254

De vierde pijler is in volle opmars en is zonder meer een belangrijk speler in de ontwikkelingssamenwerking. Het is de hoogste tijd dat we inspraak krijgen in het beleid. We zijn dat overigens verplicht aan onze beneficiŽnten en aan onze donoren.

Met vriendelijke groet,
Agnes Borms


2011, geen fiscale attesten ?

Bedenkingen - 50000 Ä - Deze regel dient ingetrokken

In een omzendbrief van de Minister van FinanciŽn, de Heer Reynders (MR) werd een zware verstrenging ingevoerd bij de erkenningsvoorwaarden voor het recht tot uitkering van fiscale attesten.

"Het budget dat jaarlijks aan activiteiten in ontwikkelingslanden, of aan sensibilisering en of ontwikkelingseducatie moet worden besteed, moet minimaal 50.000 Ä bedragen."

Het is duidelijk dat deze omzendbrief ontstaan is uit overleg tussen de Minister van FinanciŽn en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Heer Michel (MR).

Volk in Nood dient dit jaar een verlenging aan te vragen tot uitkering van fiscale attesten en haalt dit erkenningscriterium niet. Ons blijven in deze twee opties:
 • ervoor zorgen dat deze regel in de prullenmand verdwijnt, waar hij thuishoort
 • in 2010 even lekker doorsmossen zodat we bij een nieuwe aanvraag in 2011 wťl dit criterium halen
Smossen met het geld van onze donatoren doen we niet. Blijft dus alleen optie ťťn.

Bij dit alles enkele bedenkingen en opmerkingen.


De specifieke motivatie van deze verstrenging van erkenningsvoorwaarden zit niet vervat in de omzendbrief. Daar wordt wel wat algemene motivatie gegeven, maar contacten bij het dgos lieten ons weten dat de reden van deze verstrenging ingegeven is door de wens naar schaalvergroting en samenwerking van organisaties die fiscale attesten aanvragen en naar professionalisering van deze organisaties. Op financiŽn is de tendens tot verstrenging al een tijdlang aan de gang, daar gaat het om besparingen. Er schijnen ook zware moeilijkheden te zijn in andere sectoren dan ontwikkelingssamenwerking m.b.t. de gunning fiscale attesten.

Of hiermee schaalvergroting en samenwerking wordt bereikt is wel zeer de vraag. Samenwerking -die overigens wenselijk is- zal daardoor niet worden aangemoedigd, door samenwerking stijgen noch de inkomsten, noch de bestedingen van de aanvragende organisatie. In wezen is dat veeleer een aanzet tot fusie van kleinere organisaties. En die is lang niet altijd mogelijk of wenselijk. Een fusie is slechts nuttig indien beide organisaties in eenzelfde geografisch gebied actief zijn met mekaar aanvullende activiteiten, gelijklopende doelgroepen, en gelijklopende motivatie. Wij praten uit ervaring, dat is een vrij utopische situatie. Bovendien is, in deze context ook nog noodzakelijk (fiscaaltechnisch) dat beide organisaties belgisch zouden zijn.

Hoe dan ook, dat alles is speculatief. Het blijft gissen naar de werkelijke reden van de maatregel zolang betrokken overheden zich daar niet expliciet over uitspreken. Vast staat evenwel dat de omzendbrief geen overgangsperiode voorziet. Wat geen vorm van goed bestuur kan genoemd worden. De maatregel, met onmiddellijke toepassing leidt zonder meer tot een aanzienlijke beperking van het aantal gemachtigde organisaties. Er wordt hen geen gelegenheid geboden hun beleid aan te passen indien zij dicht tegen vervaldag van hun vergunning staan en deze dient te worden verlengd. Voor beginnende organisaties die een aanvraag wensen in te dienen wordt het al helemaal problematisch.
Het aantal Vierdepijlerorganisaties in Vlaanderen welk gebruik maakt van het recht fiscale attesten uit te schrijven kan geschat worden op 75. Er bestaat geen gecoŲrdineerde informatie over hun omzet of de besteding mbt. ontwikkelingsgenerende activiteiten, noodhulp of sensibilisering. Het is evenwel onwaarschijnlijk dat meer dan de helft van hen het criterium 50.000 euro jaarlijks haalt. Dit bedrag is immers vrij hoog.

50 000 euro


Men moet daartoe jaarlijks minstens 50.000 euro op de geefmarkt binnenhalen. Subsidies voor Vierdepijlerorganisaties zijn immers verwaarloosbaar.
Vijftigduizend euro innen aan donaties, of activiteiten organiseren die zulke opbrengst genereren is al niet voor elke Vierdepijlerorganisatie weggelegd. Maar zelfs een inkomen van 50.000 euro jaarlijks volstaat niet om de opgelegde uitgave ook jaarlijks te doen. Er zijn uiteraard ook andere kosten.
Maar vooral, een ontwikkelingsorganisatie met kleiner budget die op langere termijn wenst te werken zal reserves moeten aanleggen om grotere investeringen mogelijk te maken. Tijdens de periodes dat die reserves worden aangelegd zullen de uitgaven lager liggen. Het MB voorziet ook niet in een evaluatie van de gemiddelde uitgaven over meerdere jaren, wat logisch zou zijn. Het gaat om een jaarlijkse verplichting. De regel sluit dus Vierdepijlerorganisaties uit die niet beduidend mťťr dan 50.000 euro genereren en ontraadt organisaties die zulke inkomsten wel halen reserves aan te leggen voor grotere projecten indien dat zou leiden tot jaaruitgaven beneden de 50.000 euro. M.b.t. de gewenste schaalvergroting is de logica hier wel ver zoek. Deze regel maakt grotere investeringen juist moeilijker.

Tenslotte zijn Vierdepijlerorganisaties in de regel kostefficiŽnt. Het zijn meestal vrijwilligersorganisaties, met geen of zeer lage loonkost. Men kan daar weinig bezwaar tegen hebben. Dat geeft een goede besteding van de schenkingen, en een even zo goede besteding van het geld dat de staat middels fiscale aftrek toelegt. Met dit MB wordt echter een omgekeerd signaal gegeven. De Minister zet hier aan om duurder te werken, of minstens om die methoden te verlaten die kostenbesparend zijn, zoals het gebruik van vrijwilligers. Het ongenuanceerd instellen van een minimumbesteding die, eenmaal gehaald beloond wordt met een fiscale vergunning en dus met hogere inkomsten, zal aanzetten tot geringere kostefficiŽntie.

Kortom, deze maatregel getuigt niet echt van inzicht. In de omzendbrief zelf is hij haast niet gemotiveerd. Naar de werkelijke motivatie blijft het gissen. Naar de effecten niet. Minder vergunningen, dus minder donaties en minder humanitaire activiteiten. Minder grotere projecten die reserves nodig maken. En een risico op minder kostefficiŽntie.

Deze regel dient ingetrokken.


Deze verstrenging staat ook in direct conflict met het beleid van de Vlaamse Overheid t.a.v. de Vlaamse Vierdepijlerorganisaties. Sinds een aantal jaren erkent Vlaanderen het belang van de Vierdepijlerorganisaties en de relevantie van hun ontwikkelingswerk. Vlaanderen volgt daarbij een internationale tendens. Wat beide MR excellenties hier nu opdissen staat daar haaks op. Een en ander illustreert nogmaals de directe noodzaak voor een splitsing van de belgische ontwikkelingssamenwerking. Blijkbaar heeft men in WalloniŽ een totaal andere kijk op de waarde van de Vierdepijlerwerking. Ainsi soit-il, dat is hun zaak, maar Vlaanderen heeft recht op een eigen beleid met eigen accenten.

Aan onze geachte donatoren: we krijgen die nonsens wel weer uit de wetgeving. Vraag is alleen wanneer. Voor giften in 2010 is er geen probleem. Voor giften in 2011 is het afwachten. Wij kunnen U geen fiscaal attest garanderen. We werken er aan. En geloof ons, we zouden liever met ontwikkelingssamenwerking zťlf bezig zijn dan onze tijd te moeten verdoen met dit soort gemier. Maar dat weet U ook wel.

Voor Volk in Nood,
Agnes Borms, Dagelijks Bestuur
september 2010

Wie, wat, waar en hoeveel ?

Het was een goed initiatief van de Vlaamse Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De niet door belgiŽ erkende ontwikkelingsorganisaties bij mekaar roepen. De niet-NGO's. Zoals Volk in Nood. De "vierde pijler" in het vakjargon. Goed voor zowat 60 miljoen Euro aan jaarlijkse fondsenwerving bij het publiek. Vergelijkbaar met de NGO's zelf als we professor Develtere mogen geloven die aan het fenomeen een studie wijdde in opdracht van de Minister. NGO's krijgen daarbovenop nog een flinke smak overheidssubsidies. Van Vlaanderen en van belgiŽ. De vierde pijler wordt daarvan uitgesloten.

Blaaskes
Wat tegenviel was het colloquium dat aan het initiatief werd gekoppeld. De organisatie zat stevig in handen van de "derde pijler", van de NGO's dus die de kans schoon zagen om een en ander te sturen. De debatteksten marineerden in het paternalisme zo eigen aan de gesettelde professioneel die het allemaal veel beter weet dan "het amateurke". "De vierde pijler moet meer controle toelaten want vroeg of laat loopt het mis en daar is de hele sector de dupe van". Alsof nog nooit een NGO op stommiteiten werd betrapt, als niet erger.Of nog: "De vierde pijler durft niet het ware en gecompliceerde verhaal vertellen", lees "maakt de bevolking blaaskes wijs". Ook bedankt. Liep de NGO-fondsenwerving voor de Tsunami slachtoffers niet over van emo-gedoe dan? En werd daarbij het ware verhaal verteld, het verhaal van een nooit vertoonde overfinanciering.
Overigens. Van paternalisme gesproken. NGO-koepel 11.11.11. zegde in haar debattekst Bourgeois de wacht aan: "Het fenomeen van de vierde pijler mag niet misbruikt worden als hefboom om ontwikkelingssamenwerking te splitsen." Mogen wij misschien als vierde pijler op een colloquium mťt de vierde pijler zťlf uitmaken of ontwikkelingssamenwerking nu ja dan neen -in uitvoering overigens van een democratisch genomen politieke beslissing- dient gesplitst. Is het werkelijk de taak van 11.11.11. ons haar mening van op de kansel door de strot te rammen?

Bourgeois en de durffilantropen

Bourgeois maakt het de derde pijler ondanks die belgicistische ontboezeming wel naar de zin. Hij beloofde het Vlaams ontwikkelingsbeleid af te stemmen op de conclusies van het colloquium. Niet echt democratisch. Het aantal vierde pijlerorganisaties wordt geschat op vijftienhonderd. Daarvan zaten er een vijftigtal in de zaal. Nogal mager om een beleid op af te stemmen. De vierdepijlers die er waren lieten zich overigens niet onbetuigd. De eis het monopolie van de derde pijler op overheidssubsidies te doorbreken klonk luid. Maar in ministeriŽle dovemansoren. Een antwoord bleef uit. Een info- en hulpbalie kan er wel af voor de Heer Bourgeois. Of om het even scherper te stellen, met onze woorden, niet de zijne voor alle duidelijkheid:"gefeliciteerd meisjes en jongens, prima werk. Gij zijt echte durffilantropen. (sic!) Maar subsidies geven we uitsluitend aan de serieuze jongens, allez, aan NGO's dus."

Vijfentwintigduizend Eurokes in de maand
Dan toch liever de duidelijkheid van de Heer Todts. Organisator van de 12-12 fondsenwerving. Die had tenminste het lef om te zeggen waar het op staat. "Wat de vierde pijler aan fondsen bij de bevolking werft is concurrentie voor de derde pijler". Juist. Dat denken wij ook. Maar Mijnheer Todts zou er goed aan doen na te gaan waarom zoveel donatoren de NGO's mijden. Dat is echt niet alleen omdat die zich als monopolisten gedragen, als een deel van de in Vlaanderen steevast gewantrouwde overheid. Een humanitaire organisatie bvb. waarvan de voorzitster een vorstelijke vijfentwintigduizend Euro maandelijks binnenpakt zit met een imagoprobleem, en als ge het ons vraagt ook met een ernstig ethisch probleem.
Geen twijfel over.Het zint een aantal NGO's niet dat er kapers op de geefmarkt zijn. Helaas reageert de NGO wereld niet met een zelfonderzoek. Het belerende vingertje roept de overheid ter hulp om de eigen belangen te vrijwaren.
"Een meldingsplicht bij de gemeente voor wie als niet-ngo fondsen werft." Dat wil de Heer Todts. En als het even kan een onderzoek naar de toelaatbaarheid van het humanitaire doel waarvoor de vierde pijler geld schooit. En waarom geen onderzoek door pakweg een vzw voor ethische fondsenwerving? Zoals de Heer Totds er eentje vertegenwoordigt. En mits voorlegging van de donatorenlijst misschien? "De globale vrijgevigheid moet uit de grijze zone worden gehaald" en de Heer Todts wil weten "wie, wat waar en hoeveel". Allemaal ter vrijwaring van de belangen van het geefpubliek natuurlijk. Niks te maken met eigenbelang.

Tering
Eigenlijk zielig. De oude tantes van de ontwikkelingssamenwerking schrikken zich de kankertering nu het jong volk de wereld intrekt om wat te doen aan onrecht, ziekte en honger en stellen onthutst vast dat Jan Publiek die vernieuwing van de wacht wel ziet zitten. En hoe reageren zij op die nieuwe inzet? Met regeltjes die de fondsenwervingsmarkt moet afschermen tegen dat jonge geweld. Daar waar zelfs het kleinste kind aanvoelt dat een afscherming van de geefmarkt niet zal leiden tot meer inkomsten voor de NGO's, maar tot een daling van donaties in z'n geheel. En dus tot minder fondsen voor ontwikkelingssamenwerking. Want, of men het nu graag hoort of niet, een deel van het geefpubliek zal de NGO's nooit in het hart dragen.

Bij het ter perse gaan...
...vernamen we via het web van "het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking-
The Flanders International Cooperation Agency" dat "onze kreten bij Vlaams Minister Bourgeois dan toch niet niet in dovemansoren waren gevallen" en dat deze "alvast de opdracht gaf een aantal sporen uit te tekenen die leiden naar een ondersteuning van de vierde pijler organisaties" en ook dat "het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking ons op dit moment nog niet meer kan verklappen."
Wij van onze kant kunnen het Vlaams Agentschap en de Heer Bourgeois alvast het volgende verklappen.
Als hulporganisatie hebben wij de plicht op zoek te gaan naar financiering voor onze projecten. Dat zijn wij aan onze partners in de ontwikkelingslanden en vooral aan de beneficiŽnten van onze initiatieven daar verplicht. Dat niet-NGO's van de nationale en Vlaamse subsidielijnen voor ontwikkelingssamenwerking worden uitgesloten achten wij, gelet op de kwaliteit en de noodzakelijkheid van onze projecten een grove onrechtvaardigheid. Niet alleen ten aanzien van de beneficiŽnten van onze projecten. Maar ook ten aanzien van onze donatoren.
Verwacht dus van ons niet dat we we ons goedschiks zullen onderwerpen aan regeltjes allerhande die ons de fondsenwerving bij het publiek moeten bemoeilijken. Fondsenwerving bij het publiek is tenslotte de enige manier om onze projecten te financieren. Over ethiek en fondsenwerving moet men ons overigens ook niets komen vertellen. De NGO's niet. En al zeker de politiek niet.
Onderwerp ons ook niet aan bijkomende controles. Wij zijn die administratieve regelneverij beu. Wij worden gecontroleerd door de fiscus en door het nationaal ministerie van ontwikkelingssamenwerking omdat we fiscale attesten uitschrijven. wij voeren een financiŽel dagboek, wij maken jaarlijks een staat van vermogen (met bijlagen) en een staat van inkomsten en uitgaven, stukken die we braafjes neerleggen ter griffie omdat de nieuwe vzw-wet ons daartoe verplicht, maar die al even nutteloos als tijdrovend zijn. Wij houden een ledenregister, onze vrijwilligers kregen een organisatienota en er is een activiteitenkalender omdat de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk ons dat oplegt. We vullen jaarlijks onze vennootschapsbelastingen in, doen onze aangifte voor patrimoniumtaks en we publiceerden de gewijzigde statuten in het Staatsblad -U weet wel, dat moest omdat de raad van beheer bij wet voortaan de raad van bestuur moet heten. En dan nog bijkomende controles? Geen sprake van! Men kreeg van ons al genoeg papier om alle administratieve driften ruimschoots te bevredigen.

Evenwaardige spelers
Heb, damens en heren van het beleid, de beleefdheid te antwoorden op onze vraag naar projectsubsidies. Geen financiering onder voorwaarde dat we onze projecten aan toezicht en leiding van een bestaande NGO onderwerpen. Wij zijn daar niet toe bereid. Er zijn te grote verschillen in aanpak en werking. Het is overigens niet de taak van vaak gepolitiseerde NGO's te oordelen over onze projecten en uit te maken of ze in aanmerking komen voor overheidsgeld. Overheidsgeld waarover we dan in rechtstreekse concurrentie met de NGO wereld zelf zouden verkeren.
Een subsidieregeling waarbij de vierde pijler als evenwaardige speler en onder gelijke voorwaarden rechtstreeks met de overheid spreekt. Dat is nodig. Wil de Heer Minister daar nog een hulpbalie bovenop gooien waar de vierde pijler met vragen terecht kan. Prima. We hebben hem dat trouwens zelf ooit in een (nooit beantwoorde) brief voorgesteld. Een permanent overlegforum tussen vierde en derde pijler? Hij doet maar. Als het nuttig is kan hij zelfs op onze medewerking rekenen. Maar draai niet langer rond de subsidiepot. Onder Vandenbrande kon Vlaanderen de projectwerking van niet-NGO's financiŽel steunen. Onder Bourgeois kan dat niet meer. Blijft dat zo, of krijgen de "durffilantropen" van de overheid opnieuw het respect en vertrouwen dat ze verdienen? Vertrouwen dat ze van de bevolking reeds lang en nog steeds genieten.
(terug naar boven)

Fiscale attesten : Boutmans gunt ze U niet !

De kogel is dan eindelijk door de kerk. VIN kreeg antwoord op de vraag of het fiscale attesten mag uitschrijven. Niks te vroeg om het mild te stellen, de aanvraag werd meer dan een jaar geleden ingediend.
Tot onze verwondering was het antwoord negatief. Geen fiscale attesten meer dus. Blijkt dat de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de Heer Boutmans Volk in Nood daartoe niet gerechtigd acht. Volgens Boutmans zouden onze statuten te ruim zijn. Waarom dan wel liet hij ons niet weten.

Positief wordt negatief.

Donateurs aan VIN kregen onder de vorige regering probleemloos fiscale aftrek voor hun giften. Tot tweemaal toe diende Volk in Nood daartoe met succes verzoek in. Onze statuten bleven dezelfde. De voorgangers van Boutmans zagen daar geen graten in. Boutmans dus wel.
De ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking adviseerde Boutmans eerst positief m.b.t. de VIN-aanvraag. Het Kabinet van de staatssecretaris vroeg die ambtenaar echter uitdrukkelijk het advies naar negatief te wijzigen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
Meer nog. Totnogtoe werd aan aanvragende verenigingen wiens statuten volgens de administratie te ruim zouden zijn een voorlopige goedkeuring gegeven om het hen mogelijk te maken de statuten aan te passen. M.a.w., die verenigingen konden fiscale attesten uitschrijven en hun statuten later wijzigen. Niks daarvan voor Volk in Nood. Waar anderen wťl van deze gunstmaatregel kunnen genieten mogen de donateurs van Volk in Nood, U dus, volgens Boutmans oprotten.

Reukje
Wij gaan U niet vervelen met een opsomming van rechtsregels welke de heer Boutmans o.i. met dit alles overtreedt. Dat zijn er nogal wat. Heeft het njet van Boutmans te maken met ons standpunt inzake de splitsing van ontwikkelingssamenwerking? Boutmans is rabiaat tegen, wij zijn voor. Of gaat het om ons pleidooi voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, niet echt een Agalev dada. Het is voor ons evenveel gissen als voor U. En hangt hier niet een partijpolitiek reukje aan ? Wij hopen van niet, maar het kost ons echt moeite het tegendeel te geloven.
Wťl spanden we een geding aan tegen de beslissing van de staatssecretaris. Niet nadat door onze raadgever een gesprek werd aangevraagd met de heer staatssecretairs, verzoek waarop de staatssecretaris niet inging. Waarom een geding ?

Neen, wij behoren niet tot het slag dat voor elke pietluttigheid naar de rechter stapt. Maar dit is werkelijk te ernstig.
Het slaat nergens op dat de staatssecretaris U als donateur discrimineert. Want daar draait het om. U tast in uw portemonnee voor een humanitair project via de vrijwilligersorganisatie Volk in Nood en de heer Boutmans ontzegt U het recht daar fiscaal voordeel uit te halen. Dit is onterechte discriminatie.U heeft inderdaad recht op een fiscaal attest.
En waar het ons vooral om gaat : uiteindelijk zal de beslissing van de staatssecretaris tot een vermindering van ons budget leiden. Dit gaat rechtstreeks ten koste van onze beneficianten. Dit wil zeggen dat wij minder mensen in ontwikkelingslanden kunnen helpen. Vooral daarom kunnen we niet anders dan de onterechte beslissing van Boutmans betwisten.

Bang afwachten
Hoe onze donateurs zullen reageren nu wij dit jaar geen fiscale attesten mogen uitschrijven is voor ons en vooral voor de beneficianten van onze projecten in ontwikkelingslanden bang afwachten. Want laten we wel wezen, zonder steun van het Vlaamse publiek staat Volk in Nood machteloos, kan het geen humanitaire projecten voeren. En voor de werving van nieuwe donatoren is de huidige situatie een wel zeer zware handicap. We kunnen alleen maar hopen dat dit alles geen invloed op uw geefbereidheid zal hebben.(c) VIN(terug naar boven)

Vraagbaak Januari 2001


Eťn op tien van onze donatoren beantwoordde de rondvraag in het Volk in Nood infokrantje en op onze webstek.
-Een zeer ruime meerderheid vond dat Volk in Nood iemand in loondienst mag nemen als de werkdruk te groot zou worden voor onze vrijwilligers. Het aantal projecten terugschroeven hoeft dus niet, en een kleine meerderheid ziet de toekomstige VIN projecten bij voorkeur in het voormalige Oostblok.
VIN-donatoren stemmen verdeeld als men hen vraagt of een medewerker in loondienst uit hun giften mag worden betaald. Een kleine meerderheid ziet er evenwel geen graten in. Een haast even kleine meerderheid ziet reclame in de pers wel zitten als fondsenwervingsmiddel, maar zowat iedereen is van oordeel dat deze kost zeer zeker niet op de donaties mag worden toegerekend.

(c) VIN

Eenzelfde eensgezindheid bestaat over de splitsing van ontwikkelingssamenwerking. 93% vindt dat een must, en maar liefst 98% is van oordeel dat VIN de noodhulp uitdrukkelijk als Vlaamse noodhulp moet brengen.

Wat vangen we daar nu mee aan ?

Het is duidelijk dat VIN moet gaan deelnemen aan het publieke debat over de defederalisering van de belgische ontwikkelingssamenwerking en de mening van haar donatoren op dat vlak moet verdedigen. Dat zullen we zeker doen. Het accent op Vlaamse nood- en ontwikkelingshulp in de doelgebieden is er al, dat zetten we verder.
Wij menen geen keuzevrijheid te hebben in die aangelegenheden waar U verdeeld stemde. Er komt dus geen toerekening van een eventueel uitbetaald loon op de donaties, zelfs al laat een kleine meerderheid dat toe. Een conservatieve interpretatie is de enige juiste. Toerekening van uitgaven voor reclame op de donaties is ook uitgesloten. Blijft vanzelfsprekend de vraag waar we dan de fondsen halen om -als het echt niet anders meer kan- iemand in loondienst te nemen voor algemene taken, en hoe we reclame-uitgaven zouden betalen. Die zijn zonder meer nodig willen we meer donatoren aantrekken, een verplichting die we hebben t.a.v. onze doelgroepen.

Er zijn drie mogelijkheden die we nader zullen bekijken:


 • private sponsoring door bedrijven voor specifieke uitgaven, zoals bijvoorbeeld een reclamecampagne, maar dan wel onder de strikte voorwaarde dat de sponsor geen inspraak krijgt in de activiteiten;

 • overheidsfinanciering, maar daar zitten twee belangrijke beperkingen op:


  • subsidies op de werking zelf van een ontwikkelingsorganisatie, dus niet op de projecten, worden zelden toegekend;
  • het Belgische niveau o.s. is voor VIN ontoegankelijk omdat we naar belgisch recht niet als ngo erkend zijn, precies omdat we niemand in loondienst hebben, en door deze niet-erkenning is ook het Europese niveau ontoegankelijk;


 • beperkte handelsactiviteiten, zoals diensten aan andere ontwikkelings- of noodhulporganisaties of verkoop van producten door beneficiŽnten in de doellanden vervaardigd.


Kortom, het mandaat dat we van onze donatoren kregen verplicht ons een stevig tandje bij te steken. Dat doen we graag omdat we het vertrouwen van onze donatoren niet willen beschamen.


De VIN-raad,
Tervuren, 22 januari 2001

(terug naar boven)

Voedselhulp. 27/12/1999


In december verschafte Volk in Nood 80 ton basisvoeding aan noodlijdenden in de regio Glogofc/Drenica/Kosova.
De voedselsituatie van heel wat burgers in het Drenica gebied is allesbehalve goed. Uit nazicht van 5000 distributiekaarten bleek dat in heel wat dorpen weinig of geen voedselhulp wordt verstrekt, daar waar dergelijke hulp voor het overgrote deel van de bevolking er zeker nodig is. Drenica is straatarm gebied, en moeilijk toegankelijk. Voor een aantal hulporganisaties die het moeten hebben van persbelangstelling is het dan ook niet echt aantrekkelijk.
Ook buiten Drenica schort er wat met de internationale hulpverlening. Nabij Djakovo troffen Volk in Nood medewerkers een noodkamp voor daklozen aan waar de dagelijkse voedselbedeling bestaat uit een bord deegwaar. De kamphygiŽne en de woonomstandigheden zijn er zo slecht dat het een wonder mag heten dat nog geen epidemies uitbraken. In samenwerking met onze locale partner Austria Albania Partnerschaft zal Volk in Nood ook hier hulp verlenen.

voedselbedeling

Met het herstel van beschadigde woningen in Kosova is het zo mogelijk nog erger gesteld. De 'winterisationcampaign' die er in bestaat noodbedakingen in plastiek ter beschikking van de bevolking te stellen staat zo goed als nergens. De toegeleverde plastiekzeilen blijken niet steeds bestand tegen sneeuwval, en men slaagt er niet in tijdig timmerhout aan te voeren. Heel wat families brengen de winter door in tenten. Wel succesvol
bij het herstel van woningen zijn een aantal kleinere hulporganisaties. Zij vonden wel de weg naar producenten van bouwmaterialen in de Balkan. Deze organisaties beschikken echter over beperkte werkingsmiddelen.

(terug naar boven)

Voedselhulp Skenderaj-Kosova. 11/9/1999


De voorbije maanden leverde Volk in Nood voedsel toe aan zesduizend hulpbehoevenden in Skenderaj, Drenica, Kosova. Het betreft vluchtelingen die sinds de terugtrekking van het Servische leger naar hun woningen terugkeerden, of inwoners van de omliggende dorpen wiens woningen werden verwoest en die onderkomen vonden in de stad.
Volk in Nood koos voor hulpverlening in het Drenica-gebied omdat het zeer zwaar door de oorlog werd getroffen, en omdat het ook al voordien tot de armste van Kosova behoorde.
De VIN- voedselhulp aan Skenderaj wordt zeker nog enkele maanden verdergezet. Volk in Nood onderzoekt er, samen met het gemeentebestuur ook de mogelijkheden voor bouw- en landbouwhulp.
In Skenderaj zelf werden relatief weinig huizen vernield. Vooral in de dorpen rond de stad woedde de oorlog zeer fel. Zowat 80% van de huizen leed er zware tot zeer zware schade. In het hele gebied bleef haast geen huis ongeplunderd.
Skenderaj betaalde ook een zware tol aan mensenlevens. In de streek werden enkele massagraven ontdekt. De lijst met vermiste personen laat vrezen dat er nog zijn. Inwoners van het gebied die niet aan de Servische omsingeling konden ontsnappen hielden zich maanden in de bossen schuil en leefden er van mieren en aardwormen. Een groot aantal van hen bezweek aan honger of ziekte.

De VIN-raad,
Tervuren-11/9/1999
(terug naar boven)

DE MORGEN 26/4/1999


Vorige week verscheen in het dagblad De Morgen een niet al te lovend artikel over Volk in Nood. In De Morgen van 26/4 nam de redactie van deze krant een opiniestukje van Volk in Nood zelf op. Waren we het oneens met de mening en werkwijze van de auteur van het artikel van De Morgen, dan geven we zeker toe dat De Morgen ruimte laat voor andere meningen en dialoog, wat we op prijs stellen.
Het opiniestukje van Volk in Nood werd (haast) volledig overgenomen. We publiceren het op de webstek "Zijn alle politieagenten stalinisten?". Wel betreuren we dat De Morgen de leuke titel wegliet. Waarom is ons een beetje een raadsel, temeer omdat De Morgen nu niet echt bekend staat als een stijfdeftige krant. Of miste onze inside-joke doel?


(terug naar boven)

ZIJN ALLE POLITIEAGENTEN STALINISTEN? 26/4/1999


Naar aanleiding van het artikel dd. 22/4 in de Morgen, onder hoofding "Vlaamse Regering geeft 10 miljoen Kosovo-hulp aan vzw met extreem-rechtse banden" willen we het volgende kwijt.
Volk in Nood is een niet-partijpolitiek gebonden hulporganisatie en heeft geen contacten met het Vlaams Blok. Volk in Nood heeft geen banden met extreem-rechts.
De redenering gevolgd in het artikel in de Morgen komt samengevat hierop neer:
'Mevrouw Tas en de Heer Van Mulders zijn betrokken bij de werking van de jeugdorganisatie VNJ. De Heer Verreycken, Vlaams Blok Senator, is lid van deze organisatie. Daardoor is volgens auteur het VNJ extreem-rechts. Omdat nu mevrouw Tas drijvende kracht is binnen Volk in Nood, heeft Volk in Nood extreem-rechtse banden.'
Mevrouw Tas, noch de Heer Van Mulders zijn echter lid van het Vlaams Blok. Er zijn geen leden van deze partij binnen Volk in Nood.
De Heer Van Mulders verliet het VNJ tien jaar geleden.
Inderdaad is mevrouw Tas wťl betrokken bij de werking van het VNJ. Daaruit afleiden dat Mevrouw Tas met het Vlaams Blok sympathiseert of er lid van is, of extreem-rechts zou zijn is naar onze mening niet echt fair, en in alle geval onjuist. Daarenboven getuigt de bewering dat Volk in Nood, door het vrijwilligerswerk van Mevrouw Tas in de vzw, extreem-rechtse bindingen zou hebben van kwade wil. Mevrouw Tas is overigens helemaal niet de drijvende kracht achter Volk in Nood. Mevrouw Tas staat als bestuurslid gratis in voor een deel van de fiscale administratie. Volk in Nood draait volledig op vrijwilligerswerk. Er zijn dus nogal wat 'drijvende krachten'.
'Vele politieagenten dragen een snor, Stalin had er ook een, en dus zijn alle politieagenten Stalinisten.' Dit is de teneur van het artikel in de Morgen.
Wel juist is dat Volk in Nood voorstander is van het zelfbeschikkingrecht der volkeren, ook het Kosovaarse. Is dit een extreem-rechts idee? Integendeel zou je denken als je hoort wat de Heer Le Pen daar zo van denkt.
Ook is Volk in Nood Vlaamsvoelend. Het beschouwt hulp aan personen of volkeren die gediscrimineerd worden of slachtoffer zijn van etnische zuiveringen als een logische voortzetting van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. De Kosovaarse vluchtelingen ervaren onze hulp dan ook niet als een aalmoes, maar als een gebaar van solidariteit. En dat hoort ook zo! Wij verlenen bovendien hulp zonder onderscheid naar religie, taal of etnie van de beneficiŽnten. Dit is puur democratisch volksnationalisme. Daar is niets fout mee. Integendeel. Het toont aan wat volksnationalisme echt hoort te zijn. Begrip voor, en hulpbereidheid aan mensen, ook deze met een andere cultuur.

VIN kan zich niet van de indruk ontdoen dat precies deze Vlaamse aanpak oorzaak is van het negatieve artikel in de Morgen, en niet het feit dat een van onze medewerkers lid is van een jeugdbeweging waar ook een Vlaams Blok senator bij betrokken schijnt te zijn.
Volk in Nood is echter vooral bezorgd over de timing van het artikel. Negatieve reclame in volle fondsenwerving zal ongetwijfeld tot minder inkomsten leiden. Dat was bij het opstellen van dit opiniestukje al voelbaar. Volk in Nood staat in voor voedselbevoorrading van achtduizend Kosovaarse vluchtelingen in AlbaniŽ. Het stukje in de Morgen heeft rechtstreeks gevolgen voor het welzijn van deze mensen. Heeft VIN geen geld, dan hebben deze mensen geen eten. Zo simpel is dat. Dat men VIN een en ander ten onrechte verwijt, God, tot daar toe. De verkiezingen zijn blijkbaar in aantocht. Maar dat daar vluchtelingen in AlbaniŽ moeilijkheden mee krijgen vinden we echt erg.
Ja goed, zegt U nu. Maar moet dat wel, dat Vlaamse profiel, en dat pleidooi voor een vrij Kosova. Humanitaire organisaties hebben zo de meest uiteenlopende motivaties. Christelijk, vrijzinnig, louter humanitair, zelfde etnische afkomst, liefde tot klassieke muziek (ja hoor!)je kan het eigenlijk niet zo gek bedenken of het bestaat. Volk in Nood mobiliseert fondsen en vrijwilligers vanuit een Vlaamse overtuiging. Dat werkt, daar worden oorlogsslachtoffers beter van en daar gaat het om.
Auteur citeert de webstek van Volk in Nood (http://www.volkinnood.org) met de bewering dat VIN voedselhulp verdeelt 'om verdere migratie van de oorlogsvluchtelingen te ontraden'. Men suggereert daarmee dat VIN tegen opvang in Vlaanderen van Kosovaarse vluchtelingen zou zijn. Dat is flagrant onjuist. Wel stellen we dat in eerste lijn zwakkeren en zij die dringend medische hulp nodig hebben hier moeten worden opgevangen, en dat is niet steeds het geval. De migratie waar we wat aan doen is de migratie binnen AlbaniŽ. Interne migratie vormt daar een hels probleem. Elke hulporganisatie zal dat bevestigen. Vluchtelingen die in het noorden,nabij Kukes, AlbaniŽ binnen komen vinden daar geen opvang en trekken dieper het land in. Dit is een uitputtende tocht die mensenlevens kost.VIN probeert, door het aanbieden van maandrantsoenen aan de vluchtelingen hun opvang in Albanese gastgezinnen te bevorderen. Zodra de vluchtelingen een vaste verblijfplaats vinden, kunnen ze tot rust komen, wat echt nodig is.
Volk in Nood plande een advertentie met steunoproep in de Morgen. Het stukje in die krant heeft ons voorlopig van dit voornemen doen afzien, dat zal zelfs de reclameboer van De Morgen wel begrijpen. Misschien doen we het volgende week dan maar. In het belang van de Kosovavluchtelingen waar iedereen het goed mee voor heeft.


(terug naar boven)

PAMFLETJES 26/4/1999


Er is blijkbaar nogal wat te doen om de pamfletten die VOLK IN NOOD-medewerkers aan Kosovaarse vluchtelingen verdelen, en om de brochure over Vlaanderen in gebruik in een aantal Kroatische scholen.
De tekst voor het Kroatische onderwijs is een vertaling van de brochure uitgegeven door de Vlaamse Gemeenschap. Als we ons niet vergissen is de Engelstalige titel van deze brochure 'Flanders, Passport to Europe' (zie Kroatische versie van onze web-stek). Het is ons niet bekend of deze brochure nog steeds voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt, het gaat hier om een initiatief uit 1996-1997.
Aanmaak van deze vertaling kostte niets, de scholen die het voor onderwijs gebruiken fotocopieerden ze naar behoefte. De vertaling werd gratis gemaakt door een Kroatisch VIN-medewerker.
Het pamfletje dat we Kosovaarse vluchtelingen geven (die daarom vragen, wat ze haast allen doen) bevat twee onderwerpen. Er zitten uittrekseltjes in van bovenvermelde brochure. Hierin hebben we het over taal, economie, onderwijs, sport, politiek, milieuproblemen, landbouw, kunst en enkele steden in Vlaanderen. Daarvoor bestaat algemene belangstelling bij de vluchtelingen die graag kennis maken met de West-Europese cultuur en mensen, net zoals wijzelf trouwens (moeizaam, maar toch) de Albanese en Kosovaarse cultuur en taal verkennen. Wederzijdse kennis is immers de eerste stap naar wederzijds begrip zonder welke goede hulpverlening niet mogelijk is.
En er is het standpunt van Volk in Nood m.b.t. de Kosova-crisis. Daarin stellen we dat de Kosovaarse bevolking slachtoffer is van een misdrijf tegen de mensheid, en spreken we de hoop uit dat Kosova weldra zelfstandig zijn eigen toekomst kan bepalen, onafhankelijk wordt dus. Ook wordt er op gewezen dat ook Orthodoxen het recht hebben in Kosova te wonen. Heel wat vluchtelingen zijn het ook met dat laatste eens wat ons hoopvol stemt.
Eerlijkheidshalve voegen we eraan toe dat bij de laatste distributies dit pamflet niet langer werd verdeeld. We hadden het te druk met andere dingen.
Dit pamfletje bestaat tot onze spijt uitsluitend in het Albanees en is niet gedigitaliseerd. Vandaar dat we het ook niet op de stek publiceren.
De vertalingswerken voor dit pamflet waren gratis. Het aantal aangemaakte exemplaren bedraagt tweeduizend. De drukkerijkost ramen we op 2000 bef. Voor het lopende project werd deze kost overgenomen door de leden van de vzw zelf. Toegerekend op het project betekent dit 0,05% van de projectkost. De kosten gemaakt door grote hulporganisaties voor uitgave van mega-zelfklevers (tot 2m2) en naamopdruk op de hulpgoederen zijn ons onbekend.

(terug naar boven)

Volk in Nood voedselhulp


De voorbije week organiseerde Volk in Nood opnieuw voedselverdelingen voor Kosovaarse oorlogsvluchtelingen in AlbaniŽ.
Drieduizend zeshonderd personen te Mamuras, Midden-AlbaniŽ, ontvingen een maandrantsoen en met twee lokale bakkerijen in de stad sloot VIN een overeenkomst voor dagelijkse toelevering van een pond brood per vluchteling gedurende een maand.
Volk in Nood leverde ook voeding aan driehonderd vluchtelingen die ondergebracht werden in de gemeenteschool te Mamuras. Deze gemeenteschool werd door de lokale partner van VIN, Austria Albania Partnerschaft als transitkamp ingericht.
Deze humanitaire actie wordt gefinancierd uit private giften en uit een door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gestelde subsidie.
Volk in Nood kocht de noodhulpvracht in AlbaniŽ aan. Hierdoor ondersteunt VIN de lokale voedselproductie, en vermijdt het de vrij hoge transportkost. Dit aankoopbeleid verzacht ook de spanning die tussen autochtonen en vluchtelingen in de streek nu reeds merkbaar is.
VIN kiest voor distributie van maandrantsoenen, en garandeert de beneficiŽnten die in Mamuras verblijven vier maanden lang voedseltoelevering. Dit werkt ontradend voor verdere migratie. De vluchtelingen kunnen zo even tot rust komen, wat echt nodig is. Bovendien vergemakkelijkt deze werkwijze de vluchtelingen ook het vinden van onderkomen bij Albanese burgers. Die hebben dan de zekerheid dat de opgevangen vluchtelingen de voedselsituatie van het eigen gezin niet in gevaar brengen.
VIN voorziet uitbreiding van het aantal beneficiŽnten in de streek tot zesduizend. Dit is onvoldoende, maar voorlopig is dit het maximum haalbaar binnen het VIN budget. Mede door de activiteiten van VIN en onze lokale partner wint de regio aan populariteit bij de vluchtelingen, wat alleen al de laatste twee dagen voor een influx van drieduizend personen zorgde.

Voor de VIN-Raad
H.Tas

(terug naar boven)

NAVO interventie


Volk in Nood onderstreept nogmaals de absolute noodzaak van de NAVO interventie in Kosova. Het is ieder weldenkend persoon duidelijk dat de Servische machthebbers alle zin voor rede verloren hebben, en slechts zullen buigen voor militair geweld. Wie beweert dat praten een oplossing biedt is ofwel te kwader trouw, bar slecht ingelicht, of naief.
Uit gesprekken met vluchtelingen in AlbaniŽ die voor voedselhulp op Volk in Nood beroep doen blijkt dat de wreedheden tegen, en verdrijving van de Kosovaarse burgerbevolking onverminderd doorgaan. De politici verantwoordelijk voor deze genocide dienen te worden berecht, en het militaire apparaat waarvan zij zich bedienen moet worden vernietigd. Niet alleen in het belang van de hulpeloze Kosovaarse bevolking. Zolang het regime in Belgrado niet onschadelijk wordt gemaakt vormt het een bedreiging voor de gehele regio, ja zelfs voor West-Europa.
Hoe nobel ook de bedoeling van zij die praten boven geweld verkiezen, hier hebben zij ongelijk. Het Westen heeft in een niet zo ver verleden reeds eenmaal zulke fout begaan, en de gevolgen ervan waren catastrofaal.
Volk in Nood erkent dat het Servische Volk in deze geen of weinig schuld treft. Het recht op vrije informatie in ServiŽ is dood, de Servische bevolking kan niet weten welke misdaden tegen de mensheid in haar naam worden begaan. Het Servische Volk is samen met de Kosovaren slachtoffer van een en dezelfde dictatuur.

Voor de VIN-Raad
M.Muylaert

(terug naar boven)laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw