Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

euro-bankbiljetten
Met een fiscaal attest helpen we uw belastingen nog wat verminderen
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Fiscale attesten

Sinds 2002 schrijft Volk in Nood opnieuw fiscale attesten uit bij schenkingen vanaf 40 euro (vanaf 2011). Zulke schenking kan U dus in mindering brengen van uw belastbaar inkomen. U vult daartoe het bedrag van de schenking in op uw belastingaangifte. Het fiscale attest zelf dat we U toestuurden moet U bij uw aangifte voegen. Wenst U geen vermindering van uw belastbaar inkomen dan vermeldt U de gift niet bij uw belastingaangifte en voegt U het attest niet toe.
Doet U dat wel, dan betaalt U dus minder belastingen zodat uw gift voor het goede doel U dus minder kost dan het bedrag dat U schonk. Leuk natuurlijk.
Een en ander mag U evenwel niet vergeten:

  • Volk in Nood mag uitsluitend fiscale attesten uitschrijven op naam van de schenker. Wenst U een fiscale vermindering voor uw bedrijf dan moet de schenking ook gebeuren door uw bedrijf. En bijvoorbeeld niet door uzelf of uw echtgeno(o)t(e).

  • Wij sturen U het fiscale attest pas op in het jaar NA de schenking, zodat U het kan gebruiken bij uw aangifte voor dat jaar.

  • Het minimum van 40 euro (vanaf jaar 2011) heeft betrekking op het totaal van uw stortingen gedurende een volledig kalenderjaar. U kan dus bij wijze van voorbeeld ook twee maal 20 euro schenken.

  • Als datum die bepalend is voor het uitschrijven van het fiscale attest neemt Volk in Nood de datum waarop Uw schenking op de VIN rekening toekomt. Indien U dus een schenking zou doen einde jaar, en indien die schenking maar zichtbaar is op onze rekening het daaropvolgend jaar dan zal u een fiscaal attest ontvangen voor dat volgende jaar. Indien U dat anders wil, en toch een attest wil voor het jaar waarin U de schenking deed, laat ons dat dan binnen de veertien dagen na de schenking weten. (info@volkinnood.org / Volk in Nood, postbus 55, 3080 Tervuren / tel : 0475/60 62 54)laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw