Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

spotprent waarin ambtenaar bij stervensbed formulieren overhandigd
"Mag ik U naast mijn bijleed ook de formulieren voor de successierechten overhandigen..."
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Testament en duolegaat :

geef de staat niet te veel!


Geen erfgenamen in recht lijn
Iedereen van ons heeft vroeg of laat te maken met erfrecht wanneer een familielid, vriend of geliefde overlijdt. Dat is een pijnlijke ervaring en vaak ontbreekt het dan aan de wil of de moed om stil te staan bij de vaak technisch moeilijke aspecten van de nalatenschap. We hebben het al moeilijk genoeg met het rouwen en de verwerking van het overlijden, we betalen gedwee de vaak torenhoge lasten op de erfenis. Hoe het met ons vermogen zal gaan, en hoeveel de staat daarvan bij ons overlijden zal afromen, dat is iets wat maar weinig mensen bezighoudt. Dat is eigenlijk niet slim. Omdat er wel degelijk mogelijkheden bestaan de staat wat minder, en uw familie of vrienden wat meer te gunnen na uw overlijden. Volk in Nood kan U daarbij helpen. Maar dat kan alleen als U dat bij testament voorziet. Dat is vooral nuttig indien U geen erfgenamen in rechte lijn (kinderen of kleinkinderen) hebt. De successierechten voor famile in de zijlijn (broers, neven, nichten) lopen immers zeer hoog op en van zulke nalatenschappen pikt de staat vaak zelfs meer dan de helft in.

Duolegaat
Om de staat wat armer, en uw familie in zijlijn of een vriend wat rijker te maken schrijft U in uw testament een duolegaat. U geeft een deel van uw nalatenschap aan Volk in Nood, en een ander deel aan uw familie of vriend, onder voorwaarde dat Volk in Nood de successierechten op dat deel van uw familie of vriend zal betalen.

Voorbeeld
Even een voorbeeld: Mieke heeft huisje ter waarde van 200.000 Euro en een spaarboek met daarop 100.000 Euro. Ze heeft geen kinderen en haar echtgenoot is reeds overleden. Wel heeft ze een broer. Mieke overlijdt, zonder testament op te maken. Haar broer, een verwant in de zijlijn, erft dus het hele vermogen ter waarde van 300.000 Euro. Maar hij moet daarop maar liefst 163.750 Euro successierechten betalen. Een hele smak. Hij houdt van Miekes erfenis dus slechts 136.250 Euro over. Meer dan de helft gaat naar de staat!

43.750 Euro meer
Stel nu dat Mieke wl een testament liet opstellen, met duolegaat. Ze vermaakt 180.000 Euro aan haar broer, en 120.000 aan Volk in Nood onder voorwaarde dat VIN ook de successierechten op het deel van haar broer betaalt. Miekes broer krijgt dus netto 180.000 Euro. VIN ontvangt 120.000 Euro. Daarop betaalt VIN 8,8% successierechten, 10.560 Euro dus. VIN betaalt ook de successierechten op de 180.000 Euro voor de broer, dat is 85.750 Euro. Netto houdt VIN van de erfenis van Mieke dus 23.690 Euro over.
Broer ontvangt dus 43.750 Euro meer uit de nalatenschap van Mieke dan indien Mieke geen testament had opgemaakt. Niet gering! Broer moet zich ook over de successierechten geen zorgen maken, VIN betaalt alles. En Mieke zorgde ervoor dat de staat 23.690 Euro minder ontvangt, geld dat VIN voor humanitaire doelen zal gebruiken.

Nog een voorbeeld. Karel heeft een vermogen van 50.000 Euro. Niemand van zijn familie is nog in leven. Er is wel nog Dirk, die hem elke week een bezoekje brengt en boodschappen voor hem doet. Karel weet dat als hij overlijdt zijn hele spaarpotje naar de staat gaat, en hij geeft die 50.000 Euro liever aan zijn vriend Dirk. Het ene plezier is het andere waard. Karel moet dus een testament opstellen waarin hij Dirk tot zijn algemene erfgenaam maakt. Er is echter een probleem. Dirk moet op die 50.000 Euro 22.500 Euro successierechten betalen. Dat is bijna de helft. Maar Karel schrijft een duolegaat. Hij vermaakt 30.000 Euro aan Dirk, en 20.000 Euro aan Volk in Nood, onder voorwaarde dat Volk in Nood ook de successierechten op het deel van Dirk betaalt. Indien Karel nu overlijdt ontvangt Dirk de volle 30.000 Euro, dus 7.500 Euro meer dan zonder duolegaat. VIN ontvangt 20.000 Euro en betaalt daarop 1760 Euro successierechten (8,8%).VIN betaalt ook de successierechten op de 30.000 Euro voor Dirk: 13.500 Euro. Netto houdt VIN dus 4.740 Euro over van de erfenis.

Alleen de staat lijdt verlies
Zoals U ziet, een duolegaat kan zowel voor de erfgenaam als voor diegenen die Volk in Nood met zijn humanitaire acties helpt een goede zaak zijn. Alleen de staat lijdt verlies. Maar daar zal u wel niet wakker van liggen. Nogmaals, een duolegaat opstellen kan alleen bij testament. En dat is eigenlijk specialistenwerk. Volk in Nood zal U naar best vermogen op uw vragen hieromtrent antwoorden. Maar we raden U aan om, indien U een testament wil opstellen, ook te rade te gaan bij de notaris van uw keuze. Hij zal U graag, discreet en vakkundig begeleiden.

Met vriendelijke groet,
Agnes Borms

Wil U meer informatie, neem dan contact met ons op, wij verstrekken U vrijblijvend inlichtingen : ta@volkinnood.org , Volk in Nood vzw, postbus 55, 3080 Tervuren of telefonisch op het nummer 0475/60 62 54.laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw